Seinäjoen museoissa vastaamme Etelä-Pohjanmaan paikallismuseoiden ohjauksesta ja neuvonnasta. Alueellamme on runsaasti paikallisia museoita, jotka toimivat vapaaehtoisten voimin. Museoita ylläpitävät yhdistykset, kunnat, säätiöt, yritykset ja yksityiset henkilöt.

Neuvomme ja ohjaamme:

  • museorakennusten kunnossapidossa
  • esineiden käsittelyssä, säilytyksessä ja luetteloinnissa
  • näyttelyiden suunnittelussa
  • yleisötyössä
  • avustuksiin liittyvissä asioissa

Museovirasto myöntää paikallismuseoiden hankeavustusta kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämille museoille, jotka eivät saa lakisääteistä valtionosuutta (Museolaki 314/2019). Avustus on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeelle.

Lisätietoa ja ajankohtaisia tiedotteita avustuksista löytyy Museoviraston sivuilta: https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/paikallismuseot

Korvola Eeva

amanuenssi, tiimipäällikkö, aluetyö , Museopalvelut
Punainen vanha tuulimylly, jossa kahdeksan valkoista siipeä
Tuulimylly Jalasjärvellä