Asemanseudun taidekohteet

Seinäjoen kaupunki hankkii uuden asemanseudun rakennusurakan ensimmäisessä vaiheessa viisi uutta julkista taideteosta. Asemakorttelin ja pysäköintitalon julkisivun taideteoksia toteuttamaan valittiin Arja Kärkkäinen, Tiina Raitanen, Pia Männikkö ja Juhana Moisander.  Lisäksi aseman uuden alikulkukäytävän ensimmäiselle osuudelle valittiin jatkosuunnitteluun ja toteutukseen kaksivaiheisella sopimuksella Marjukka Korhosen teosehdotus.

Julkisen taiteen periaatteet

Seinäjoen kaupunki on hyväksynyt periaateohjelman, joka sisältää kaupungin julkisen taiteen hankinnan menettelytavat ja rahoitusmallit. Tutustu Seinäjoen julkisen taiteen periaateohjelmaan

Periaateohjelma on työkalu, jonka keskeisimpiä tavoitteita ovat

  • Julkisen taiteen yhdistäminen normaaliksi osaksi rakennushanketta
  • Prosenttiperiaatteen vakiinnuttaminen taidebudjetin avulla
  • Ainutlaatuisen ja mielekkään kaupunkiympäristön rakentaminen

Videot: Taide kaupunkitilassa ja rakentamisessa

Mitä julkinen taide on? Miten kaupunkilaiset voivat osallistua kaupunkiympäristön suunnitteluun?Videosarjan ensimmäisessä osassa kysymyksiin vastaavat vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila ja julkisen taiteen koordinaattori Maya Syrjälä.

Mitä taide tuo rakennusprosessiin? Minkälaista yhteistyötä tarvitaan? Toisessa videossa kysymyksiin vastaavat yhdyskuntatekniikan suunnittelupäällikkö Keijo Kaistila ja taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen.