Rakennettu kulttuuriympäristö on meidän kaikkien ympäristöä. Se on rakentunut pitkän ajan kuluessa vaiheittain kaupunkeihin, kuntakeskuksiin ja haja-asutusalueille. Rakennettua kultturiympäristöä ovat eri ikäiset rakennukset, rakennetut alueet, rakenteet, liikenneväylät ja energiaverkot.

Museo antaa lausuntoja kaavoihin, rakennusperinnön arvottamiseen ja korjausrakentamiseen liittyen. Korjausneuvonnalla pyritään vaikuttamaan rakennuksiin olennaisesti kuuluvien materiaalien, tapojen ja tekniikoiden säilymiseen. Välitämme tietoa näyttelyin, luennoin ja muiden yleisötilaisuuksien avulla. On myös tärkeää, että yleisö voi jakaa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään kulttuuriympäristöistä ja pääsee vaikuttamaan sen vaalimiseen.

Osa kulttuuriympäristöstä sisältää erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, joita pyritään suojelemaan ja säilyttämään. Kulttuuriympäristötyö pohjautuu tutkimukseen. Hyvä tapa suojella rakennusperintöä on käyttää, hoitaa ja korjata rakennuksia niiden arvoja säilyttävällä tavalla.

Lehtimäki Anni

rakennustutkija , Museopalvelut