Seinäjoen taidehallin 2025 näyttelyissä pohditaan valtaa, rajoja ja juuria

Seinäjoen taidehalli julkistaa uusia näyttelyitä vuodelle 2025. Esillä on neljä nykytaidenäyttelyä suomalaisilta ja kansainvälisiltä taiteilijoilta. Näyttelyiden yhdistäviä teemoja ovat muistamisen todellisuudet ja paikat, muistamiseen ja muistelun perinteeseen liittyvät valtahierarkiat sekä kysymykset identiteetin ja paikan suhteesta. Osa näyttelyistä rakentuu tekijöidensä hyvin henkilökohtaisten kokemusten ympärille, osa käsittelee aiheita kollektiivisemmalla tasolla. Läpileikkaavina teemoina Taidehallin näyttelyohjelmassa ovat ajankohtaiset, maaseutuun ja sen nykyisyyteen, tulevaisuuteen ja historiaan liittyvät aiheet. Tärkeässä roolissa ovat myös ainutlaatuiset näyttelytilat Halli ja Vintti, jotka luovat puitteet korkeatasoiselle ja kunnianhimoiselle nykytaideohjelmalle taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa.

Vuoden 2025 uudet näyttelyt:

  • Statuomania, kuraattori Porin kulttuurisäätö, 25.1. – 31.5.2025
  • Kuule Maa hiljaisuuden tuolla puolen, kuraattori Resurrection Committee, 10.5. – 10.8.2025
  • Tiina Laasonen: Tunnen Puun, Joka Kasvoi Suureksi, 14.6.2025 – 3.1.2026
  • Sarah Nakiito & Liisa-Irmelen Liwata, kuraattori Vidha Saumya ja Elham Rahmati 6.9.2025 – 7.2.2025

Utopioita julkisesta tilasta ja maan hoivaamisesta

Porin kulttuurisäädön kuratoima ryhmänäyttely Statuomania, jossa pohditaan muistomerkin olemusta ja niihin liittyviä prosesseja. Statuomania nimenä viittää pakonomaiseen tarpeeseen pystyttää julkisia monumentteja, patsaita ja veistoksia. Nimi yhdistetään etenkin nationalistisiin hankkeisiin ja kansallisvaltioiden ja -tunteen kehittämiseen erilaisten muistomerkkien, suurmiesten kuvien ja muiden tunnusmerkkien avulla. Kenellä on oikeus juhlittuihin ja ikuistettuihin muistoihin ja näkyvyyteen, kenen muistot tulevat kuulluiksi ja huomioiduiksi? Kuka kaupunkitilasta määrää ja millä ehdoilla määräyksiä voi rikkoa? Julkinen taide heijastelee yhteiskunnan arvoja, mutta osoittaa myös sen mielikuvituksen rajat.
Näyttelyyn rakentuu oma kuviteltu julkinen tila, jossa jokaisen edustettuus ja osallisuus on jatkuvasti, yhtä lailla neuvoteltavissa ja joka ei jakaudu menneisyydessä suoritetun vallanjaon mukaan.

Näyttelyn taiteilijat ovat Sarah-Mecca Abdourahman (CAN), Henri Airo (FIN), Benjamin Orlow (FIN/GB), Oskari Ruuska (FIN), Enni Vekkeli (FIN) ja Valreza Collective (Tekla Vály ja Tereza Holubová, FIN). Näyttely on esillä Hallissa 25.1. – 31.5.2025.

Vintillä nähdään kesällä 2025 Resurrection Committee -nimen alla toimivien kuraattoreiden Raluca Voinean (RO), Odiviu Tichindeleanun (RO) ja Adelina Luftin (RO) kuratoima näyttely Listening to the Earth Beyond Silence (Kuule Maa hiljaisuuden tuolla puolen). Raluca Voinea valittiin vuonna 2022 Helsinki International Artist Programme’n (HIAP) kautta toteuttamaan näyttely Seinäjoen taidehallin Vintille.

Näyttely esittelee erilaisia taideyhteisöjä, taiteilijoiden yhteenliittymiä ja projekteja, jotka tutkivat ja edistävät taiteen keinoin sukupolvet ja maantieteelliset rajat ylittävää perimätietoa ja historiaa maanmuokkauksesta, maanviljelystä, maasta huolehtimisesta ja hoivaamisesta. Esillä on yksittäisiä teoksia, taiteellisia kokeiluja ja projekteja, sekä erilaisia taiteilijoiden johtamia yhteisöjä ja yhteisöllisen toiminnan taiteellisia ilmentymiä. Näyttely on esillä Vintillä 10.5. – 10.8.2025.

Materiaalin kantamia merkityksiä

Omenapuun oksa, jossa on lehtiä. Takana näkyy puupaneloitua talon seinää.
Eijan ja Timon päärynäpuu saa kaatamisen jälkeen uuden elämän Tiina Laasosen taidenäyttelyssä.

Seinäjokelainen kuvanveistäjä Tiina Laasonen valtaa kesäkuussa Hallin suurikokoisilla puuveistoksillaan. Tunnen puun, joka kasvoi suureksi -yksityisnäyttely käsittelee yhteisöllistä muistia, pientä puun elämän mittaista ajanjaksoa ajan pitkässä jatkumossa. Näyttelyn teokset ovat Seinäjoen taidehallin kanssa alkaneen yhteistyöprojektin tulos. Kesällä 2023 käynnistettiin puunkeruukampanja, jonka aikana Laasonen keräsi puumateriaalia paikallisten ihmisten kotipihoilta Seinäjoelta, Lapualta ja Vaasasta. Kaatotuomion saaneet puut jatkavat elämäänsä taideteoksina, joiden muotokieli on Laasoselle tyypillisiä puisia nauhoja, neuleita ja helmiä. Tiina Laasonen on seinäjokelainen kuvanveistäjä, jonka työskentelyssä käsityöläisyys ja perinteiset puuntyöstötekniikat yhdistyvät nykykuvanveistoon. Näyttely on esillä 14.6.2025 – 3.1.2026.

Syyskuussa Vintillä avataan Sarah Nakiiton (UG) ja Liisa-Irmelen Liwatan (FIN/CD) yhteisnäyttely. Näyttelyn kuratoivat NONIIn Magazinen perustajat, kuvataiteilija-kuraattori Elham Rahmati (IR) ja taiteilija-runoilija Vidha Saumya (IN). Sarah Nakiito valittiin Taidehallin avoimesta näyttelyhausta vuonna 2023, jota Rahmati ja Saumya olivat kuratoimassa ulkopuolisina asiantuntijajäseninä. Näyttely tuo yhteen kaksi erilaista taiteilijaa, jotka kumpikin tutkivat työskentelyssään identiteetin kompleksisuutta, kulttuurista perintöä ja siirtolaisuutta. Näyttely on esillä Vintillä 6.9.2025 – 7.2.2026.

Seinäjoen taidehalli

Seinäjoen taidehalli sijaitsee Seinäjoen Itikanmäellä taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa. Taidehallin ohjelmisto koostuu nykytaidenäyttelyistä ja muista monipuolisista taidetapahtumista ja -sisällöistä. Taidehallin näyttelyohjelma ammentaa ympäröivästä maaseudusta ja siihen liittyvästä tematiikasta niin paikallisesti kuin globaalisti. Lisäksi Taidehalli toimii julkisen taiteen asiantuntijana Seinäjoen kaupungissa. Taidehalli on osa Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluita.

Lue lisää Seinäjoen taidehallista ja taidenäyttelyistä.

Teitti Elina

ts. taidekuraattori , Taidehalli