Kaikilla kaduilla ja muilla yleisillä alueilla suoritettavat työt tai tapahtumat vaativat aina luvan.

Yleisillä aluilla tarkoitetaan asemakaavassa merkittyä:

 • Katualuetta
 • Toria
 • Muuta liikennöitävää aluetta
 • Puistoaluetta
 • Virkistysaluetta

Näillä sivuilla on kerrottu tarkemmin kaikista luvista, joita kaduilla ja yleisillä aluilla tehtäville töille vaaditaan. Näitä töitä tai tehtäviä, jotka vaativat luvan, voitavat olla esimerkiksi:

 • Kaivutyöt
 • Muut työt
 • Ajoliittymien rakentaminen
 • Putkien, johtojen tai muiden laitteiden sijoittaminen
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt
 • Muihin rakennushankkeisiin liittyviä kaivu- tai työlupia