Kaikilla kaduilla ja muilla yleisillä alueilla suoritettavat työt tai tapahtumat vaativat aina luvan.

Yleisillä aluilla tarkoitetaan asemakaavassa merkittyä:

 • Katualuetta
 • Toria
 • Muuta liikennöitävää aluetta
 • Puistoaluetta
 • Virkistysaluetta

Näillä sivuilla on kerrottu tarkemmin kaikista luvista, joita kaduilla ja yleisillä aluilla tehtäville töille vaaditaan. Näitä töitä tai tehtäviä, jotka vaativat luvan, voivat olla esimerkiksi:

 • Kaivutyöt
 • Muut työt
 • Ajoliittymien rakentaminen
 • Putkien, johtojen tai muiden laitteiden sijoittaminen
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt
 • Muihin rakennushankkeisiin liittyviä kaivu- tai työlupia

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävien töiden maksullisuus

Kaupungin kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt muuttuvat maksullisiksi 1.1.2021 alkaen.

Maksut koskevat alueiden käyttöä työalueina, tilapäisiä liikennejärjestelyitä sekä ajoneuvoliittymien rakentamista. Samassa yhteydessä otetaan käyttöön myös sanktiomaksut luvattomista ja puuttellisista töistä.

Hinnaston on hyväksynyt Kaupunkiympäristölautakunta kokouksessaan 11.11.2020, § 145.

Tarkemmat tiedot hinnoista ym. löydät sivun oikeassa ylälaidassa olevista tiedostoista.