+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Kulttuuri ja liikunta » Kulttuuripalvelut » Kulttuurinen vanhustyö

Kulttuurinen vanhustyö

Kulttuurinen vanhustyö liikkuu kulttuuripalveluiden ja ikäihmisten palveluiden rajapinnassa luoden moniammatillista yhteistyötä ja tuoden taidetta ja kulttuuria kaupungin palveluasumisen pariin. Tämän lisäksi tuotetaan ja tuodaan esille kulttuuripalveluita kotona asuville ikäihmisille.

Kulttuurisen vanhustyön tärkeimpiä tavoitteita ovat:

  • viedä taidetta ja kulttuuria ikäihmisille, joiden sitä on muuten vaikea saavuttaa
  • työllistää ammattitaiteilijoita palveluasumisen pariin
  • juurruttaa taide ja kulttuuri osaksi palveluasumisen arkea
  • tehdä ikäihmisiä näkyväksi ja kuuluvaksi yksilöinä omassa asuinympäristössään ja ympäröivässä yhteiskunnassa
  • ennen kaikkea mahdollistaa mielekäs, arvokas ja iloinen vanhuus

Tämä mahdollistetaan, kun toiminta tapahtuu kolmella tasolla:

  1. henkilökunnan arjessa toteuttama matalan kynnyksen taidetoiminta
  2. yhteistyökumppaneiden, harrastajien ja vapaaehtoisten toteuttama kulttuuritoiminta
  3. ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten toteuttama osallistava ja esittävä taidetoiminta

Toimintaa kehittää ikääntyneiden kulttuuritoiminnan koordinaattori vahvassa yhteistyössä ikäihmisten tulosalueen sekä paikallisten ammattitaitelijoiden ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Kulttuurisen vanhustyön toimintamallista tuli osa kulttuuripalveluiden kiinteää toimintaa projektin jälkeen ja se on levitettävissä myös maakunnan muihin kaupunkeihin ja kuntiin.

Tutustu palveluasumisen yksiköiden kulttuuri-ja viriketoimintaan Kulttuurielämää ja elämää kulttuurista! -esitteestä (pdf, 3.22 Mt)

Lisätietoja:
Satu Kokkoniemi, ikääntyneiden kulttuuritoiminnan koordinaattori
p. 044 754 1714
satu.kokkoniemiseinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki

Kulttuuripalvelut

PL 215

60101 Seinäjoki

kulttuuriseinajoki.fi
p. 06 416 2111 (vaihde)

***

Kulttuuri jättää jäljen!