+
Tulosta
Etusivu

Meluilmoitus

Melutorjunnan tavoite on taata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, missä melusta on mahdollisimman vähän haittaa. Esimerkiksi erilaisten rakennustöiden ja yleisötilaisuuksien melu saattaa häiritä lähialueen asukkaita.

Siksi tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä (Ympäristönsuojelulaki 118 §) ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos tapahtuma tai toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, toimitetaan ilmoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Tapahtuman järjestäjän on hyvä ottaa yhteys Seinäjoen ympäristönsuojeluun mahdollisimman varhaisessa suunnittelun vaiheessa, jolloin vältytään viime vaiheessa yllättäviltä toiminnan rajoituksilta. Samalla katsotaan tapahtumalle riittävä meluilmoituksen jättöaikataulu, jotta ilmoitus ehditään tarvittaessa käsittelemään ympäristölautakunnan kokouksessa. Ilmoitus on tehtävä aina kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Meluilmoituksesta annetaan päätös, jossa on määräyksiä mm. melun leviämisen ehkäisemisestä, jätehuollosta sekä tiedottamisesta lähialueen asukkaille.

Lisätietoja

Ympäristonsuojelusta
puhelimitse 06 4166 295 tai spostilla ymparistoseinajoki.fi.

Meluilmoituslomake

Melumittaus- ja raportointiohje (doc, 0.61 Mt)


Seinäjoen kaupunki

tapahtumakoordinaattori

Kirkkokatu 6, PL 215

60101 Seinäjoki

p. 06 416 6295, 050 585 4789

tapahtumatseinajoki.fi