+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Kulttuuri ja liikunta » Museopalvelut » Kulttuuriympäristön hoito

Kulttuuriympäristön hoito

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolla on yhteistyösopimus Museoviraston kanssa kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden suojelusta ja museo on Museoviraston valtuuttama lausunnonantaja.

Rakennustutkija vastaa muun muassa maakunta-, yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä, toimii asiantuntijana viranomaiskokouksissa ja antaa lausuntoja kaavoitusasioista, purkulupa-asioista ja kohteiden kulttuurihistoriallisesta arvottamisesta.

Rakennustutkija vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden korjausneuvonnasta ja seurannasta sekä on mukana kulttuuriympäristön inventointi- ja tutkimustoiminnassa. Rakennustutkija antaa myös kulttuuriympäristökasvatusta esim. museon järjestämien työpajojen yhteydessä.


Rakennustutkija Sirkka-Liisa Sihvonen
(kulttuuriympäristön hoito, rakennussuojelu)
p. 06 416 2647, 044 754 1651
sirkka-liisa.sihvonenseinajoki.fi