Säännöissä määrätään kaupungin eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto hyväksyy tarpeelliset säännöt. Valtuusto siirtää hallintosäännöllä päätösvaltaansa kunnallisille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Samalla valtuusto voi antaa viranomaiselle oikeuden siirtää eli delegoida sille siirrettyä toimivaltaa edelleen.

Toimintasäännöissä annetaan tarkempia ohjeita ja sääntöjä toimialojen toiminnalle.

Tarkentavat ohjeet -otsikon alta löytyvät kaupunginvaltuuston hyväksymät voimassa olevat taksat sekä tarkempia ohjeita mm. kotiseutuvaakunan käytöstä.

Säännöt ja toimintaohjeet

Säännöt

Toimintasäännöt

Tarkentavat ohjeet

Julkaisut, ohjelmat ja strategiat

Seinäjoen kaupunkistrategia ja muut keskeiset strategiat

Seinäjoen kaupunkistrategia 2022-2029

Muita julkaisuja