Kaupungin toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Lautakuntien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä tulee suoraan johtosäännöistä.

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lautakunnassa ja johtokunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta mutta ei äänivaltaa.

Seinäjoen kaupungin lautakunnat

  • Elinvoimalautakunta
  • Hyvinvointilautakunta
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta
  • Kaupunkiympäristölautakunta
  • Keskusvaalilautakunta
  • Lupa-asiainlautakunta
  • Tarkastuslautakunta