Seinäjoen kaupunki edistää kansainvälisyyttä ja vahvistaa kaupungin houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Siksi Seinäjoki ylläpitää ja kehittää suhteita ystävyys- ja yhteistyökaupunkien kanssa, hakee aktiivisesti mukaan kaupunkiverkostoihin, toivottaa kansainväliset vieraat tervetulleiksi tutustumaan Seinäjokeen ja pitää yhteyttä kansainvälisten asukkaiden ja yritysten kanssa. Kansainvälisessä toiminnassaan kaupunki tekee yhteistyötä monien paikallisten toimijoiden kanssa.

Kansainvälinen toiminta on osa strategista kehittämistä. Seinäjoen kansainvälistä toimintaympäristöä kehitetään valtuuston asettamien tavoitteiden ja valittujen painopistealueiden kautta. Kansainvälisyys tukee yhtenä osana strategian tavoitteiden toteutumista. Kansainvälisyys on läpileikkaava elementti kaikessa Seinäjoen kaupungin kehittämistyössä. Kansainvälisyysasiat kuuluvat elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle sekä elinvoimalautakunnan alaisuuteen.

Seinäjoki kansainvälistyy myös rajoja ylittämättä kansainvälistyvien ja eri kulttuureja edustavien asukkaidensa sekä kaupungissa toimivien kv-järjestöjen ja moninaisten kulttuuritoimijoiden kautta. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu MONI palvelee maahanmuuttajia ja tarjoaa tietoa maahanmuutosta kaupungin eri toimijoille. Tavoitteena on tarjota hyvät palvelut kaikille asukkaille ja vieraille kansallisuudesta riippumatta.