Kampus 2030 -hanke

Kampus 2030 hankkeen logo ja rahoittajien logot.

Globaalissa kilpailussa kampusalueet ovat keskeisiä aluekehityksen moottoreita. Ne vaikuttavat myönteisesti alueen väestökehitykseen, työllisyyteen, yritysten määrään ja menestykseen sekä alueen osaamistasoon. Myös Seinäjoen kampus toimii korkeakoulujen ja maakunnan toimijoiden kohtaamispaikkana. Esimerkiksi digitalisaatio on lisännyt etäopetus- ja työskentelymahdollisuuksia, jolloin kampuksen roolia, palveluita ja vetovoimaa on ajateltava uudelleen.

Kampus 2030 -hankkeen tavoitteena on Seinäjoen kaupunkikampuksen saavutettavuuden edistäminen, jatkuvan oppimisen vahvistaminen sekä opiskelijoiden ja osaajien houkuttelu ja pitovoiman lisääminen. Hankkeen tuloksena syntyy kampuksen kehittämissuunnitelma 2030, joka antaa suositukset kampuksen kehittämisen resursoinnista ja toimintojen toteuttamista alueen päätöksentekoa ja yhteistä sitoutumista varten. Kehittämissuunnitelma on Seinäjoen ja koko maakunnan vuoden 2030 yhteinen näkymä kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisesta kampuksesta.

Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu – SeAMK ja hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen yliopistokeskuksen (UCS) ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen (Epky) kanssa. Hanke saa Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämää kansallista AKKE- rahoitusta. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2023-30.11.2024.

Lisätietoja hankkeesta SeAMKin nettisivuilta.