Seinäjoen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan kolmivuotinen hanke maahanmuuttajapalveluiden kehittämiseksi on alkanut maaliskuussa 2020. Kehittämishankkeen tarkoituksena on perustaa kaupungin palvelu maahanmuuttajille ja sidosryhmille.

Tutustu hankekuvaukseenMONI-info on osa seinäjokisia, alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja, johon kuuluu organisaatioita, yrityksiä, oppilaitoksia ja osaajia.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu MONI -hanketta rahoittaa Euroopan Unionin sosiaalirahasto / Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen ELY.

Hankkeen aikana Seinäjoelle muodostetaan palvelu, josta seinäjokiset maahanmuuttajat ja tänne haluavat sekä sidosryhmät saavat tietoa arkeen, opiskeluun, työhön ja harrastuksiin sekä virallisten asioiden käytännön hoitoon liittyen. Palvelut ovat maksuttomia.

Hankkeen työntekijät

Hankkeessa työskentelee kolme 100% työntekijää: maahanmuuttajakoordinaattori ja kaksi palveluohjaajaa ovat Seinäjoen kaupungin työntekijöitä. Katso yhteystiedot MONI-infon sivulta.

Hankkeen ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmän muodostavat jäsenet, varajäsenet ja muut jäsenet seuraavista organisaatioista: Seinäjoen kaupunki (elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan johtaja, sosiaali- ja terveystoimialan johtaja, kaupunginhallituksen edustaja, elinvoimalautakunnan edustaja, kv-asioiden koordinaattori, kuntakokeilun johtaja), Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, SeAMK, Sedu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan KELA, Into Seinäjoki, Seinäjoen Yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ja Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä 25 jäsentä tai varajäsentä). MONI-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Sirkka Penttilä ja varapuheenjohtaja Tomi Kohtanen. Esittelijänä Katja Kaataja.

Hanketyöryhmä

Hankkeella on käytännön toimijoiden muodostama hanketyöryhmä: Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston edustajia, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus maahanmuuttoasiantuntija, SeAMK korkeakoulupastori, SeAMK opo, Seinäjoen kansalaisopiston suunnittelijaopettaja, Sedu kotokouluttaja, Sedu OIVA-opettaja/ hanketyöntekijä, SPR Länsi-Suomen piirin edustaja, Sevaksen edustaja, MLL Pohjanmaan piirin edustaja, Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeen ja WIISE ry:n edustaja. Seinäjoen kaupungilta mukana ovat pakolaistyön koordinaattori, hyvinvointilautakunnan edustaja, Toimintojen talon toiminnanjohtaja, Ohjaamon edustaja, aikuissosiaalityön johtaja ja kuntakokeilun palveluesimies (yhteensä 20 henkilöä)

Tutustu EU:n rakennerahastojen hankesivuihin