Seinäjoen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan kolmivuotinen hanke maahanmuuttajapalveluiden kehittämiseksi oli käynnissä vuosina 2020 – 2023.

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli perustaa kaupungin palvelu maahanmuuttajille ja sidosryhmille.

Moni-info on osa seinäjokisia, alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja, johon kuuluu organisaatioita, yrityksiä, oppilaitoksia ja osaajia.

Moni-info vakinaistui 1.1.2023 Seinäjoen kaupungin vakinaiseksi toiminnaksi.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu MONI -hanketta rahoitti Euroopan Unionin sosiaalirahasto / Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Hankkeen rahoituksen myönsi Keski-Suomen ELY.

Hankkeen aikana Seinäjoelle muodostettiin palvelu, joka palveli seinäjokisia maahanmuuttajia, tänne muuttavia sekä sidosryhmiä. Palvelusta on saanut tietoa arkeen, opiskeluun, työhön ja harrastuksiin sekä virallisten asioiden käytännön hoitoon liittyen. Palvelut ovat olleet maksuttomia.

Hankkeen työntekijät, ohjausryhmä ja hanketyöryhmä

Hankkeessa työskenteli kolme työntekijää: maahanmuuttajakoordinaattori ja kaksi palveluohjaajaa. Hankkeeseen oli nimettynä ohjausryhmä, joka koostui eri organisaatioiden edustajista ja jossa oli yhteensä 25 jäsentä / varajäsentä.

Hankkeessa toimi oli myös hanketyöryhmä, johon kuului 20 jäsentä / varajäsentä.

Tutustu EU:n rakennerahastojen hankesivuihin