Valtuusto, kaupunginhallitus sekä lautakunnat ja johtokunnat tekevät päätöksiä ja ohjaavat toimintaa.
Viranhaltijaorganisaatio on palkatusta henkilöstöstä muodostuva organisaatio.

Organisaatio ja toimielinten keskeiset tehtävät

VALTUUSTO, 51 jäsentä

Tarkastuslautakunta, 8 jäsentä
Keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä
Kaupunginhallitus, 13 jäsentä
Henkilöstöjaosto, 5 jäsentä

Konserni, osakeyhtiöt, säätiöt ja kuntayhtymät

Konsernipalvelut

 • Hallintopalvelut
 • Omistajaohjaus
 • Talouspalvelut
 • Henkilöstöpalvelut

Elinvoiman ja työllisyyden toimiala

Elinvoimalautakunta, 13 jäsentä

 • Kehittämispalvelut
 • Työllisyyspalvelut
 • Elinvoiman kehittäminen
 • Edunvalvonta
 • Kansainvälisyys
 • Viestintä, markkinointi
 • Tapahtumat
 • Hyvinvoinnin edistäminen
 • Osallisuus
 • Pakolaistyö

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 13 jäsentä

 • Varhaiskasvatus (päivähoito ja esiopetus)
 • Opetus (koulut)

Hyvinvointilautakunta, 13 jäsentä

 • Vapaa-aikapalvelut (liikunta, kulttuuri ja nuoriso)

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristölautakunta, 13 jäsentä

 • Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus
 • Yhdyskuntatekniikka
 • Toimitilat
 • Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut
 • Joukkoliikenne

Lupa-asiainlautakunta, 13 jäsentä

 • Rakennusvalvonta
 • Ympäristönsuojelu
 • Ympäristöterveydenhuolto

Viranhaltijaorganisaatio

Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä

TARKASTUSTOIMI, tarkastuspäällikkö Kati Keskinen

KONSERNIYHTEISÖT, hallintojohtaja Jari Jokinen

KONSERNIPALVELUT

Hallintopalvelut, hallintojohtaja Jari Jokinen
Henkilöstöpalvelut, henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki
Talouspalvelut, rahoitusjohtaja Mika Itänen

SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala

Hallinto, toimialajohtaja Antti Takala
opetustoimenjohtaja Järvi Ville
talouspäällikkö Satu Lammi

Varhaiskasvatus, varhaiskasvatusjohtaja Aija-Marita Näsänen

Perusopetus, vt. perusopetusjohtaja Marika Ojala

Erityisopetus, vt. perusopetusjohtaja Henna Malila

Lukiokoulutus, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala

Kansalaisopisto, rehtori Teppo Latvanen

Kulttuuripalvelut, kulttuuritoimenjohtaja Leena Kråknäs

Kirjastopalvelut, kirjastotoimenjohtaja Kirsti Länsikallio

Museopalvelut, museotoimenjohtaja Susanna Tyrväinen

Liikuntapalvelut, liikuntatoimenjohtaja Jari Mäkelä

Nuorisopalvelut, nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki


ELINVOIMAN JA TYÖLLISYYDEN TOIMIALA

Elinvoimajohtaja Erkki Välimäki

Elinvoiman kehittäminen, elinvoimajohtaja Erkki Välimäki

Kehittämispalvelut, kehittämispäällikkö Sami Mäntymäki

Työllisyyspalvelut, työllisyysjohtaja Ilkka Rintala

Edunvalvonta, elinvoimajohtaja Erkki Välimäki

Kansainvälisyys, kansainvälisten asioiden koordinaattori Jaana Hurme

Viestintä, viestintäpäällikkö Krista Rintala

Markkinointi, markkinointipäällikkö Anu Männikkö

Tapahtumat, tapahtumakoordinaattori Kirsi Kivisaari

Hyvinvointi ja osallisuus, hyvinvointipäällikkö Henna Rantasaari

Pakolaistyö, pakolaiskoordinaattori Raakel Pöyry


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaa

Hallinto, hallintopäällikkö Juha Ahonen
              talouspäällikkö Tarja Lehtinen

Yhdyskuntatekniikka, kaupungininsinööri Joni Ulvila

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, kaavoitusjohtaja Martti Norja

Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, kaupungingeodeetti Mirja Jatkola

Toimitilat, kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi

Rakennusvalvonta, johtava rakennustarkastaja Katja Helenius

Ympäristönsuojelu, ympäristönsuojelujohtaja Hanna Latva-Kiskola

Ympäristöterveydenhuolto, ympäristöterveysjohtaja Virpi Ala-Risku

Konsernipalveluiden organisaatio

KAUPUNGIN JOHTAMINEN, kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä

HALLINTOPALVELUT, hallintojohtaja Jari jokinen

Päätösvalmistelu, hallintojohtaja Jari Jokinen

Maaseututoimi, maaseutupäällikkö Arja Ala-Luoma

HENKILÖSTÖPALVELUT, henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki

Henkilöstöhallinto, henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki

Työhyvinvointipalvelut, työhyvinvointipäällikkö Sini Vainio

TALOUSPALVELUT, rahoitusjohtaja Mika Itänen

Taloushallinto, rahoitusjohtaja Mika Itänen

Tietohallinto, tietohallintojohtaja Sami Varjo

Materiaalihallinto, hankintajohtaja Tiina Penttilä
Kaavio aukeaa linkkiä napsauttamalla.