Seinäjoen kaupunki kerää veroja ja maksuja palveluiden tuottamiseen kuntalaisille.

Seinäjoen kaupungin verotulot koostuvat

  • kunnallisverosta
  • yhteisöverosta
  • kiinteistöverosta

Kunnallisvero

Kunnallisveroprosentti on Seinäjoella 21,00%

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain.

kaupunginvaltuusto on 13.11.2023 päättänyt, että Seinäjoen kaupungin vuoden 2024 tuloveroprosentti on 8,36 %.

Yhteisövero

Yhteisöt maksavat tuloistaan suhteellista veroa, yhteisöveroa, joka jaetaan valtiolle, kunnille ja seurakunnille. Vero määräytyy kunnassa toimivien yritysten maksaman yhteisöveron perusteella.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa (20.7.1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistövero menee kiinteistön sijaintikunnalle. Kuntien pitää ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 19. päivänä. Seinäjoen kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2023 kiinteistöveroprosenttien suuruudesta vuodelle 2024.

Seinäjoen kaupungin kiinteistöveroprosentit, %202420232022
Vakituiset asuinrakennukset0,600,600,60
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset1,651,651,65
Yleinen kiinteistövero1,451,451,45
Yleishyödylliset yhteisöt0,000,000,00
Voimalaitokset3,103,103,10
Rakentamattomat rakennuspaikat6,06,06,0