Kaupunkistrategia

Kuvakollaasi, jossa lapsen pää, kanotti soutajineen, kirkon kellotorni, nostokurkia, ihmisiä ja rakennuksia.

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Seinäjoen kaupunkistrategian vuosille 2022–2029.

Visio: Seinäjoki on valtakunnallinen kasvukeskus, jossa kaupunki, yrittäjät ja yhteisöt rakentavat osaavaa, innostavaa ja turvallista kaupunkia.

Arvot: Tahto, rohkeus ja vastuullisuus

 • Tahto on yrittäjämäistä asennetta, halua tehdä ja onnistua yhdessä.
 • Rohkeus on edelläkävijyyttä, kykyä uudistua ja kasvaa.
 • Vastuullisuus on vastuuta kaupungin asukkaista ja yrityksistä, turvallisuudesta, taloudesta ja kestävästä kehityksestä. Inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, ja samanarvoisuus ovat vastuullisen toiminnan perustana.

Johtotähtemme

 • Olemme yrittäjyyden ykköskaupunki Suomessa
 • Pidämme huolta talouden tasapainosta ja arvostamme osaavaa henkilöstöä
 • Viihtyisä ja kasvava kaupunkikeskusta luo elinvoimaa
 • Tarjoamme monipuolisia ja turvallisia asuinympäristöjä
 • Huolehdimme palveluiden hyvästä saatavuudesta ja kannamme vastuun työllisyyden hoidosta
 • Olemme paras kaupunki opiskelijalle
 • Olemme tapahtumien, kulttuurin ja liikunnan yhteisöllinen suurkaupunki
 • Uudistumiskykyinen Seinäjoki kantaa vastuun ympäristöstä

Tiedote kaupunkistrategiasta


Muita ohjelmia

Seinäjoen kylien ja kaupunginosien kehittämisohjelma 2021-2030