Kaupunkistrategia

Keskustori

Kaupunginvaltuusto on 19.2.2018 hyväksynyt Seinäjoen kaupunkistrategian vuosille 2018-2025.

Kaupungin toimintaympäristön muutos

  • Kaupungistuminen ja keskittymiskehitys
  • Kunnan tehtävien muutos
  • Digitalisaatio ja teknologinen kehitys
  • Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Visio: Seinäjoki on tekemisen ja onnistumisen kaupunki.

Arvot: Tahto, rohkeus ja vastuullisuus

Yrittäjyys

Olemme Suomen paras paikka yrittää. Meillä on erinomainen yritysilmapiiri ja osaamme yhteistyön. Meillä on sijainti Suomen kasvukäytävällä, vahvat kärkitoimialat, monipuolinen elinkeinorakenne ja runsaasti pk-yrityksiä.

Kaupunkiympäristö

Olemme uudistuva ja luova kaupunki. Vastaamme asukkaiden ja yritysten odotuksiin paremmasta kaupunkiympäristöstä. Meillä on elävä maaseutu. Kehitämme liikkumisen palveluita ja rakennamme kestävän kehityksen Seinäjokea.

Palvelut

Hyvät palvelumme ovat vetovoimatekijä. Elämisen laadun parantaminen sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ovat valintojamme.

Elämäni Seinäjoki

Seinäjoki on avoin ja helposti lähestyttävä kaupunki, jolla on vahva identiteetti. Olemme Suomen paras kaupunki asukkaille ja yhteisöille.

Hyvän johtamisen kaupunki

Seinäjoki on henkilöstään ylpeä ja uudistuva kaupunki.


Muita ohjelmia

Seinäjoen kylien ja kaupunginosien kehittämisohjelma 2021-2030