Seinäjoen pakolaistyö tarjoaa kotoutuville asiakkailleen kotoutumispalveluita, ohjausta sekä neuvontaa kaikkiin arkeen, perusturvaan ja palveluihin liittyvissä asioissa. Kotoutumispalveluita tarjotaan yhdessä monialaisen verkostoyhteistyön voimin. Pakolaistyö vastaa myös kiintiöpakolaisten vastaanottojärjestelyistä sekä koulutuksesta, konsultaatiosta ja tiedottamisesta pakolaisasioissa.

Tavoitteena on asiakkaan kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan itsenäiseksi, aktiiviseksi kansalaiseksi, oman kulttuurisen identiteetin säilyttäen. Pakolaistyössä keskitytään asiakaslähtöiseen kotouttavaan toimintaan, arjen tukemiseen ja asiakasta osallistavaan palveluun koko perhekokonaisuus ja asiakashistoria huomioiden.

Toiminnallamme pyrimme edistämään myönteistä sekä osallistavaa monikulttuurista kehitystä kaupungissamme.

Kenelle

Pakolaistyö vastaa Seinäjoella asuvien pakolaisten, turvapaikan saaneiden ja kuntaan muuttaneiden tilapäiseen suojeluun kuuluvien henkilöiden lakisääteisistä kotouttamispalveluista. Kotouttamispalveluja tarjotaan kolmen vuoden ajalta ensimmäisestä väestörekisterimerkinnästä alkaen.

Kotouttamisohjelma vuosille 2021 – 2025

Tehtävät

  • kotouttamissuunnitelmat
  • kiintiöpakolaisten vastaanottojärjestelyt
  • pakolaisten opastus ja neuvonta
  • taloudellinen neuvonta ja opastus ensisijaisten etuuksien hakemisessa
  • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
  • terveyspalveluihin ohjaus
  • kotikäynnit
  • tietoa suomen kielen opiskelusta, ammatillisesta koulutuksesta ja työllistymisestä
  • koulutus, konsultaatio ja tiedottaminen pakolaisasioissa
  • pakolaisten asioimistulkkauksen järjestäminen

Yhteydenotot pakolaistyo@seinajoki.fi tai puhelimitse +358 40 626 5118.

Pakolaiskoordinaattori Raakel Pöyry +358 40 774 8765
Pakolaistyöntekijä Armi Itäpalo +358 44 754 1740
Pakolaistyöntekijä Sanna-Kaisa Kotala +358 40 702 4655
Palveluneuvoja Riikka Nikkilä +358 40 626 5118
Sosiaaliohjaaja Thongmee Kinnunen +358 44 470 0470