Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat lautakuntien esitysten pohjalta. Se panee valtuuston päätökset täytäntöön, valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.

Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä, ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuustokauden päättyessä.

Kaupunginhallitus kokoontuu keskimäärin joka maanantai. Kokoukset eivät ole julkisia. Kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin kotisivulla pääsääntöisesti kokousta edeltävän viikon perjantaina. Päätöspöytäkirja julkaistaan kaupungin kotisivulla kokouksen jälkeen viikon päästä tiistaina.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto.

Puheenjohtajisto 1.8.2021–31.5.2023

puheenjohtaja Paula Risikko (Kok)
kansanedustaja, TtT
050 511 3107
sähköposti: etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

1. varapuheenjohtaja Aki Ylinen (Kesk)
maatalousyrittäjä, insinööri
0400 569 987
sähköposti: etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

2. varapuheenjohtaja Piia Kattelus-Kilpeläinen (PS)
poliisi, hallintotieteiden maisteri
040 586 8401
sähköposti: etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Esittelijä
Jaakko Kiiskilä, kaupunginjohtaja
050 340 3401,
kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja Jari Jokinen.

Pöytäkirjanpitäjä/sihteeri
Jari Jokinen, hallintojohtaja
044 754 1670.

Kaupunginhallituksen jäsenet 2021–2023