Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset sekä luottamushenkilöt

Esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua.

Esityslistat julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa ennen kokousta niiden valmistuttua ja ne poistuvat verkosta, kun pöytäkirja on julkaistu.

Toimielimen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen vähintään muutoksenhakuajan, jonka jälkeen päätöksen verkossa pitämisen tarkoituksena on tiedottaminen.

Kuntalaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon viikko pöytäkirjan julkaisun jälkeen, mistä lasketaan muutoksenhakuaika alkavaksi. Henkilötietoja sisältävät asiat poistetaan verkosta muutoksenhakuajan jälkeen. Salassa pidettäviä tietoja ei julkaista verkkosivulla. Tiedottamistarkoituksessa julkaistut pöytäkirjan asiat pidetään nähtävillä kahden vuoden ajan. Vanhempia pöytäkirjoja voit pyytää nähtäväsi kirjaamosta.

Valtuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa maanantaisin. Valtuuston tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kokousviikon perjantaina. Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä maanantaisin. Kaupunginhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina. Lautakunnat ja muut toimielimet kokoontuvat toimielinten päättäminä aikoina. Näiden pöytäkirjat tulevat pääsääntöisesti nähtäville verkkosivuille pöytäkirjan tarkastamisen jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä.

Kaupunginvaltuuston ja – hallituksen kokouksista julkaistaan myös päätösyhteenveto heti kokouksen jälkeen. Päätösyhteenvedot löytyvät tiedotteista.

Verkkosivuilla julkaistaan kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksentekoa seuraavana päivänä ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Kaupungin viralliset kuulutukset pidetään verkkopalvelussa näkyvissä nähtävillä oloajan. Kuulutukset ovat nähtävillä myös kaupungintalon Info-pisteessä sähköisellä ilmoitustaululla.

Luottamushenkilöt sivuilta löydät tietoa toimielinten kokoonpanosta, luottamushenkilöistä ja johtavista viranhaltijoista sekä heidän sidonnaisuuksistaan.