ALKU-tapaaminen
Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma auttavat sinua löytämään paikkasi Seinäjoella. Voit lähettää nettilomakkeella pyynnön saada ALKU-tapaaminen: Kyllä, minä haluan varata ALKU-tapaamisen

Suunnitteletko tulevaisuuttasi Suomessa, Seinäjoella?
Asutko Seinäjoella tai Ilmajoella?
Etsitkö lisää tietoa asuinympäristöstäsi, työ- tai opiskelumahdollisuuksista, harrastuksista tai uutta verkostoa?
Haluatko oppia suomen kieltä?
Oletko kiinnostunut hyödyntämään osaamistasi tehokkaammin?
Haluatko parantaa työllistymismahdollisuuksiasi?
Haluatko keskustella yleisesti sinun ja perheesi tilanteesta?

Haluaisitko aloittaa oman yritystoiminnan?

Jos vastasit kyllä vaikka vain yhden kerran, sopii ALKU-tapaaminen sinulle. Keskustelemme näistä ja muista haluamistasi asioista ALKU-tapaamisessa luottamuksellisesti.

ALKU-tapaaminen ja kotoutumissuunnitelma on Seinäjoen kaupungin MONI-infon tarjoama palvelu, joka tehdään yhteistyössä valittujen ammattilaisten kanssa: Jiuliano Prisada, Mark Wiltshear ja Paul Fairchild. Ensimmäisessä tapaamisessa tapaat jonkun tai useamman näistä haastattelijoista. Toinen tapaaminen on aina MONI-infon, sinun ja haastattelijan raporttitapaaminen.

MONI-infon palvelut ja tilaisuudet ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja avoimia kaikille kaupunkimme maahanmuuttajille, tänne muuttaville uusille kaupunkilaisille ja muille kiinnostuneille.

  • MONI-info´s ALKU-tapaaminen on vapaaehtoinen, maksuton palvelu: saat henkilökohtaisen kotoutumissuunnitelman. Keskustelun avulla ymmärrämme sinun tilanteesi ja mitä tarvitset löytääksesi oman paikkasi Seinäjoella.
  • ALKU-tapaaminen on luottamuksellinen ja sen saavat ne, jotka ovat asuneet Suomessa vähemmän kuin kolme vuotta ja jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita
  • Jos haluat ALKU-tapaamisen, täytä nettilomake tällä sivulla
  • Tapaamme kaksi kertaa: keskustelu/haastattelu ja raporttitapaaminen
  • Raportti sisältää vinkkejä, ohjeita ja ehdotuksia, jotka auttavat sinua kotoutumaan sinun uuteen asuinympäristöösi
  • Sinusta tulee MONI-infon rekisteröitynyt asiakas

ALKU kotoutumissuunnitelma voidaan virallisesti tarjota maksutta henkilöille, jotka asuvat Suomessa, ja jotka ovat työntekijöitä, tutkinto-opiskelijoita, puolisoita ja työn etsijöitä, jotka ovat asuneet Suomessa vähemmän kuin kolme vuotta ja jotka eivät ole rekisteröityneet TE-toimistoon työnhakijoiksi. ALKU voidaan tarjota myös niille asiakkaille, jotka ovat saaneet aiemmin alkukartoituskeskustelun, mutta jotka tarvitsevat tässä vaiheessa tilanteessaan ohjausta ja neuvoja.

Yhteistyömme kanssasi alkaa tapaamisella, jossa saamme tutustua sinuun. Tämä auttaa meitä ymmärtämään juuri sinun tilanteesi:

Perhetiedot
Koulutus
Työkokemus
Harrastukset
Kielitaito sekä opiskelutavat
Omat vahvuudet
Tulevaisuuden suunnitelmat

Näiden tietojen perusteella teemme sinulle kotoutumissuunnitelman, jossa on tietoa kaupungista, alueesta, mielenkiintoista toimintaa ja hyödyllisiä palveluita. Saat myös käytännön neuvoja ja vinkkejä, jotka auttavat sinua kotoutumaan paikalliseen yhteisöön, kuten esimerkiksi:

Suomen kielen taidon kehittäminen
(Uuden) työpaikan löytäminen
Harrastusten löytäminen
Uusien kontaktien löytäminen

MONI-infon kanssa voit hoitaa kaikenlaisia elämän asioita silloin, kun tarvitset neuvoa tai ohjausta.

ALKU Meeting
An integration plan to help you find your place in Seinäjoki. You can send a request for an ALKU Meeting: Yes, I want to book an ALKU Meeting

Are you planning your future to be in Finland, in Seinäjoki?
Are you currently living in Seinäjoki or Ilmajoki?
Are you looking for more information about your living environment, your work or study possibilities, hobbies or new contacts?
Do you want to learn the Finnish language?
Would you like to make better use of your skills, experience or training?
Do you want to improve your employment opportunities?
Do you want to discuss your and your family’s situation?
Would you like to start your own business?

If you answered yes to one of these questions, an ALKU Meeting would be good for you. These and other questions can be discussed at ALKU an meeting confidentially.

The ALKU meeting and Integration Plan are offered to you by MONI-info, City of Seinäjoki and are made in co-operation with selected professionals: Jiuliano Prisada, Mark Wiltshear and Paul Fairchild. The first meeting is discussion with one or more of the team. The second meeting is always a meeting with MONI-info, you and the person who you met as an interviewer.

The services and events of MONI-info are confidential, free of charge and open to immigrants in Seinäjoki and Southern Ostrobothnia, as well as immigrants who want to move to Seinäjoki and for other interested people.

●  MONI-Info’s ALKU Meeting service is a voluntary, free service which will provide you with a personal integration plan. We meet with you to understand your situation and what you need to find your place in Seinäjoki.
● The ALKU Meeting is confidential and free of charge to eligible persons: immigrants who have lived in Finland less than three years and who are not registered at the employment office (TE–toimisto).
● We will meet you two times: discussion / interview and report meetings
● At the end, you will receive a checklist of suggestions which will help you integrate into your new, local community
●  You will become a registered customer of MONI-info

An ALKU Integration Plan can officially be offered free of charge to eligible persons, that is immigrants that live in Finland: employees, graduate students, spouses and job seekers, who have lived in Finland less than three years and who are not registered at the employment office (TE–toimisto). An ALKU meeting can also be offered to those customers who have had this kind of integration conversation earlier but have a need to have this service at this point.

Our program starts with a meeting so we can get to know you as an individual. This enables us to understand each person’s:

Family background
Education
Work experience
Hobbies
Finnish language skills and preferred learning methods
Personal strengths
Future plans or aspirations

Based on this, we create a personal Integration Plan for you, giving you information about the local area, suggesting interesting activities and useful services. We also give you a checklist of suggestions which will help you integrate into the local community, including:

Improving your Finnish language skills
Finding work
Finding hobbies
Making new social contacts

With MONI-info you can deal with any type of issues related to living in this area whenever you need assistance or guidance.