Seinäjoen markkinointiviestinnän ytimessä on Avaruuden pääkaupunki -konsepti.

Avaruuden pääkaupunki viittaa faktoihin, ilmiöihin ja mielikuviin, jotka liittyvät Seinäjokeen. Seinäjoesta puhuttaessa mieleen saattaa tulla maantiede: kaupunki ja sen ympäristö on avaraa lakeutta. Koska Seinäjoki on avaran alueen merkittävin kaupunki, se on avaruuden pääkaupunki.

Tilaa kaikelle hyvälle

Maantieteellisen avaruuden lisäksi Seinäjoella on tilaa sanan kaikissa merkityksissä: tilaa on kaikelle hyvälle.

Avaruuden pääkaupunki kertoo myös asenteestamme. Seinäjoella ollaan rohkeita ja itsevarmoja sekä ylpeitä omasta osaamisesta ja ainutlaatuisuudesta. Me asetamme tavoitteemme korkealle, ja ihailemme myös muita, jotka tekevät niin.

Avaruuden pääkaupunki toimii hyvin myös englanniksi: The Capital of Space.

Hissipuhe

Seinäjoki on avaruuden pääkaupunki, jossa on tilaa kaikelle hyvälle. Seinäjoella on tilaa asua ja kasvaa, tilaa yrittää ja menestyä. On tilaa tehdä, ideoida, innovoida ja ajatella. Tilaa kulttuurille, liikunnalle ja harrastuksille. On tilaa toteuttaa itseään, tilaa tavoitella unelmiaan ja tilaa olla rohkea. Ennen kaikkea tilaa on onnistumiselle, onnelle ja hyvälle elämälle.

Seinäjoki is the Capital of Space. We have space for all the good things. Seinäjoki has space for life and growth, space for entrepreneurship and success. We have space for new ideas and innovation. We have space for culture, sports and hobbies. We have space to unleashing your full potential, space for following your dreams. First and foremost, Seinäjoki has space for well-being, happiness and good life.

Ensimmäisten kampanjoittemme tuloksia on koottu videolle: