Seinäjoen kaupungin Y-tunnus on 1928736-3.

Talouspalvelujen taloushallinnon kustannuspaikan toiminnan pääpaino on kaupungin taloushallintopalvelujen tuottamisessa. Lisäksi palvelua tuotetaan tytäryhtiöille ja kuntayhtymille.

Keskeisimmät toiminta-alueet ovat yleisen talouskehityksen seuraaminen, kaupungin taloussuunnittelujärjestelmän kehittäminen, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi, kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelu, maksuliikenne, kaupungin rahoitus, omistajapolitiikka ja riskien hallinta sekä kaupunkikonsernin kokonaistalous ja talousohjaus.

Talousarviot

Tilinpäätökset

Tilinpäätöstietoja 2022 20212020
Asukasluku 31.12. 65 306 64 74364 154
Vakinainen henkilöstö 3 6243 4523 348
Toimintatuotot, 1 000 € 96 14984 83468 691
Toimintakulut, 1 000 € 492 607474 603433 071
Toimintatuotot/-kulut % 19,517,915,9
Verotulot, 1 000 € 306 272282 732266 583
Valtionosuudet, 1 000 € 123 666115 616127 063
Vuosikate, 1 000 € 41 53217 51238 104
Poistot ja arvonalentumiset, 1 000 € 25 23023 10124 934
Vuosikate % poistoista ja
arvonalentumisista
16576153
Tilikauden yli-/alijäämä, 1 000 € 16 339-5 55613 208
Kertynyt ylijäämä, milj. € 34,321,226,7
Nettoinvestoinnit, milj. € 37,334,234,7
Kassavarat 31.12., 1 000 € 7 55018 56112 980
Tase 31.12., 1000 € 650 888655 289634 642
Lainamäärä 31.12., 1 000 € 324 592351 777332 644
Lainat 31.12., €/asukas 4 9705 4335 185
Konsernin vuosikate, 1 000 € 75 33156 99085 634
Konsernin poistot ja
arvonalentumiset, 1 000 €
61 77058 53460 884
Vuosikate % poistoista ja
arvonalentumisista
12297141
Konsernin yli-/alijäämä, 1000 € 11 554-2 24622 275
Kertynyt ylijäämä, milj. € 115,1112,6115,7
Konsernin Nettoinvestoinnit, milj. € 122,770,480,9
Konsernitase 31.12., 1 000 €1 179 770 1 192 071 1 162 513
Konsernin lainamäärä 31.12.,
1 000 €
608 825641 647623 414
Konsernin lainat 31.12., €/asukas 9 3239 9119 717

Seinäjoen kaupungin yhtiöt, yhteisöt ja säätiöt 2022 -esite

Kaupunginhallitus hyväksyi 21.8.2023 kokouksessaan Seinäjoen kaupunkikonserniin kuuluvista yhtiöistä, yhteisöistä ja säätiöistä tehdyn esitteen. Esitteessä esitellään edellä mainitut organisaatiot ajalta 31.12.2022.

Esitteen tarkoitus on kuvata konsernin kokonaisuutta, kehittää konsernin sisäistä yhteistyötä ja kaupungin omistajapolitiikkaa sekä edistää kaupunkikonsernin kokonaisedun huomioimista. Esitteeseen on koottu kaupungin konsernirakenne omistusosuuksin, olennaisia tilinpäätöstietoja, tietoja organisaatioiden johdosta sekä henkilöstömääristä. Esitteen loppuosaan jokainen tytäryhtiö, säätiö ja yhdistys on kirjoittanut lyhyen esittelyn toiminnastaan vuonna 2022. Kaupunkikonsernin taseen loppusumma 31.12.2022 oli 1 179 770 184,97 euroa, josta kaupungin osuus oli 650 887 610,74 euroa.

Itänen Mika

rahoitusjohtaja , Taloushallinto