Seinäjoen kaupungin Y-tunnus on 1928736-3.

Talouspalvelujen taloushallinnon kustannuspaikan toiminnan pääpaino on kaupungin taloushallintopalvelujen tuottamisessa. Lisäksi palvelua tuotetaan tytäryhtiöille ja kuntayhtymille.

Keskeisimmät toiminta-alueet ovat yleisen talouskehityksen seuraaminen, kaupungin taloussuunnittelujärjestelmän kehittäminen, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi, kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelu, maksuliikenne, kaupungin rahoitus, omistajapolitiikka ja riskien hallinta sekä kaupunkikonsernin kokonaistalous ja talousohjaus.

Talousarviot

Tilinpäätökset

Tilinpäätöstietoja 202120202019
Asukasluku 31.12. 64 74364 15463 806
Vakinainen henkilöstö2 8892 7873 269
Toimintatuotot, 1000 € 84 83468 69166 619
Toimintakulut, 1000 €474 603433 071430 172
Toimintatuotot/-kulut %17,915,915,5
Verotulot, 1000 €282 732266 583257 100
Valtionosuudet, 1000 €115 616127 06397 793
Vuosikate, 1000 €17 51238 1040
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 €23 10124 93422 197
Vuosikate % poistoista ja arvonalentumisista761530
Tilikauden yli-/alijäämä, 1000 €-5 55613 208-22 397
Kertynyt ylijäämä, 1000 000€21,226,713,5
Nettoinvestoinnit, 1000 €34 20734 71845 101
Kassavarat 31.12., 1000 €18 56112 9806 020
Tase 31.12., 1000 €655 289634 642621 879
Lainamäärä 31.12., 1000 €351 777332 644331 738
Lainat 31.12., €/asukas5 4335 1855 199
Konsernin vuosikate, 1000 €56 99085 63436 776
Konsernin poistot ja arvonalentumiset, 1000 €58 53460 88456 428
Vuosikate % poistoista ja arvonalentumisista9714165
Konsernin yli-/alijäämä, 1000 €-2 24622 275-21 585
Kertynyt ylijäämä, 1000 000€112,6115,793,1
Konsernin Nettoinvestoinnit, 1000 €70 42180 98987 808
Konsernitase 31.12., 1000 €1 192 0711 162 5131 149 847
Konsernin lainamäärä 31.12., 1000€641 647623 414663 000
Konsernin lainat 31.12., €/asukas9 9119 7179 923

Itänen Mika

rahoitusjohtaja , Taloushallinto