Seinäjoen kaupungin Y-tunnus on 1928736-3.

Talouspalvelujen taloushallinnon kustannuspaikan toiminnan pääpaino on kaupungin taloushallintopalvelujen tuottamisessa. Lisäksi palvelua tuotetaan tytäryhtiöille ja kuntayhtymille.

Keskeisimmät toiminta-alueet ovat yleisen talouskehityksen seuraaminen, kaupungin taloussuunnittelujärjestelmän kehittäminen, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi, kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelu, maksuliikenne, kaupungin rahoitus, omistajapolitiikka ja riskien hallinta sekä kaupunkikonsernin kokonaistalous ja talousohjaus.

Talousarviot

Tilinpäätökset

Tilinpäätöstietoja 2022 20212020
Asukasluku 31.12. 65 306 64 74364 154
Vakinainen henkilöstö 3 6243 4523 348
Toimintatuotot, 1 000 € 96 14984 83468 691
Toimintakulut, 1 000 € 495 204474 603433 071
Toimintatuotot/-kulut % 19,417,915,9
Verotulot, 1 000 € 306 272282 732266 583
Valtionosuudet, 1 000 € 123 666115 616127 063
Vuosikate, 1 000 € 40 72017 51238 104
Poistot ja arvonalentumiset, 1 000 € 25 23023 10124 934
Vuosikate % poistoista ja arvonalentumisista 16176153
Tilikauden yli-/alijäämä, 1 000 € 15 527-5 55613 208
Kertynyt ylijäämä, 1 000 000 € 33,521,226,7
Nettoinvestoinnit, 1 000 000 € 37,334,234,7
Kassavarat 31.12., 1 000 € 7 55018 56112 980
Tase 31.12., 1000 € 650 076655 289634 642
Lainamäärä 31.12., 1 000 € 324 592351 777332 644
Lainat 31.12., €/asukas 4 9705 4335 185
Konsernin vuosikate, 1 000 € 72 73456 99085 634
Konsernin poistot ja arvonalentumiset, 1 000 € 61 77058 53460 884
Vuosikate % poistoista ja arvonalentumisista 11897141
Konsernin yli-/alijäämä, 1000 € 8 957-2 24622 275
Kertynyt ylijäämä, 1 000 000 € 114,3112,6115,7
Konsernin Nettoinvestoinnit, 1 000 000 € 122,770,480,9
Konsernitase 31.12., 1 000 € 1 179 1501 192 0711 162 513
Konsernin lainamäärä 31.12., 1 000 € 608 825641 647623 414
Konsernin lainat 31.12., €/asukas 9 3239 9119 717

Itänen Mika

rahoitusjohtaja , Taloushallinto