Seinäjoen kaupungin Y-tunnus on 1928736-3.

Talouspalvelujen taloushallinnon kustannuspaikan toiminnan pääpaino on kaupungin taloushallintopalvelujen tuottamisessa. Lisäksi palvelua tuotetaan tytäryhtiöille ja kuntayhtymille.

Keskeisimmät toiminta-alueet ovat yleisen talouskehityksen seuraaminen, kaupungin taloussuunnittelujärjestelmän kehittäminen, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi, kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelu, maksuliikenne, kaupungin rahoitus, omistajapolitiikka ja riskien hallinta sekä kaupunkikonsernin kokonaistalous ja talousohjaus.

Tilinpäätöstietoja20202019
Asukasluku 31.12.64 15463 806
Vakinainen henkilöstö3 3483 269
Toimintatuotot, 1000 € 68 69166 619
Toimintakulut, 1000 €433 071430 172
Toimintatuotot/-kulut %15,915,5
Verotulot, 1000 €266 583257 100
Valtionosuudet, 1000 €127 06397 793
Vuosikate, 1000 €38 1040
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 €24 93422 197
Vuosikate % poistoista ja arvonalentumisista1530
Tilikauden yli-/alijäämä, 1000 €13 208-22 397
Kertynyt ylijäämä, 1000 000€26,713,5
Nettoinvestoinnit, 1000 €34 71845 101
Kassavarat 31.12., 1000 €12 9806 020
Tase 31.12., 1000 €634 642621 879
Lainamäärä 31.12., 1000 €332 644331 738
Lainat 31.12., €/asukas5 1855 199
Konsernin vuosikate, 1000 €85 63436 776
Konsernin poistot ja arvonalentumiset, 1000 €60 88456 428
Vuosikate % poistoista ja arvonalentumisista14165
Konsernin yli-/alijäämä, 1000 €22 275-21 585
Kertynyt ylijäämä, 1000 000€115,793,1
Konsernin Nettoinvestoinnit, 1000 €80 98987 808
Konsernitase 31.12., 1000 €1 162 5131 149 847
Konsernin lainamäärä 31.12., 1000€623 414663 000
Konsernin lainat 31.12., €/asukas9 7179 923

Itänen Mika

rahoitusjohtaja , Taloushallinto