Seinäjoen kaupungin Y-tunnus on 1928736-3.

Talouspalvelujen taloushallinnon kustannuspaikan toiminnan pääpaino on kaupungin taloushallintopalvelujen tuottamisessa. Lisäksi palvelua tuotetaan tytäryhtiöille ja kuntayhtymille.

Keskeisimmät toiminta-alueet ovat yleisen talouskehityksen seuraaminen, kaupungin taloussuunnittelujärjestelmän kehittäminen, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi, kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelu, maksuliikenne, kaupungin rahoitus, omistajapolitiikka ja riskien hallinta sekä kaupunkikonsernin kokonaistalous ja talousohjaus.

Tilinpäätöstietoja20192018
Asukasluku 31.12.63 80663 296
Vakinainen henkilöstö3 2693 212
Toimintatuotot, 1000 € 66 61971 360
Toimintakulut, 1000 €430 172407 387
Toimintatuotot/-kulut %15,517,5
Verotulot, 1000 €257 100247 554
Valtionosuudet, 1000 €97 79395 527
Vuosikate, 1000 €014 475
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 €22 19722 055
Vuosikate % poistoista ja arvonalentumisista065,6
Tilikauden yli-/alijäämä, 1000 €-22 397-7 538
Kertynyt ylijäämä, 1000 €13 54135 938
Investoinnit, 1000 €45 48241 386
Kassavarat 31.12., 1000 €6 0202 388
Tase 31.12., 1000 €621 879603 035
Lainamäärä 31.12., 1000 €331 738293 348
Lainat 31.12., €/asukas5 2054 635
Konsernin vuosikate, 1000 €36 77652 245
Konsernin poistot ja arvonalentumiset, 1000 €56 42851 766
Vuosikate % poistoista ja arvonalentumisista65101
Konsernin yli-/alijäämä, 1000 €-21 585-1 393
Kertynyt ylijäämä, 1000 €93 123112 563
Konsernin Investoinnit, 1000 €88 270105 907
Konsernitase 31.12., 1000 €1 149 8471 113 006
Konsernin lainamäärä 31.12., 1000€597 636582 564
Konsernin lainat 31.12., €/asukas9 9239 204

Itänen Mika

rahoitusjohtaja , Taloushallinto