Seinäjoen kaupungin viestintä ja markkinointi tukevat kaupunkistrategian toteutumista. Viestinnän tavoitteena on selkeä, ennakoiva ja osallistava viestintä ja tiedotus. Markkinoinnin avulla nostetaan esiin Seinäjoen vahvuudet kilpailussa asukkaista ja osaajista. Viestintä ja markkinointi edistävät kaupungin vetovoimaa ja kasvua sekä asukkaiden viihtyvyyttä.

Viestinnän ja markkinoinnin tehtäväkokonaisuuksia:

  • vastata viestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä
  • vastata kaupungin brändin- ja maineenhallinnasta sekä visuaalisen ilmeen yhtenäisyydestä
  • kehittää kaupungin verkkosivuja sekä kaupungin sosiaalisen median kanavien sisältöjä
  • edistää ja kehittää mediayhteistyötä
  • koordinoida häiriötilanne- ja kriisiviestintää
  • huolehtia sidosryhmäviestinnästä