Ehkäisevä päihdetyö on osa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Seinäjoella toimii kaksi ehkäisevän päihdetyön monialaista työryhmää, lasten ja nuorten EHKÄPÄ ja ikäihmisten IKÄPÄ. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorina toimii kaupungin hyvinvointipäällikkö.

Pakka-toimintamalli

Seinäjoella toteutetaan valtakunnallista Pakka-toimintamallia. Pakka-malli on alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä, jolla ehkäistään paikkakunnan päihdehaittoja yhteisöllisesti. Paikalliset yritykset, viranomaiset, järjestöt, kunnan ammattilaiset, paikalliset asukkaat ja media toteuttavat Pakka-mallia yhteistyössä. Seinäjoen kaupungin Festaripakka edistää vastuullista juhlintaa, anniskelua ja vanhemmuutta.