Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen tehtävänä on valtuuston, kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston asioiden valmistelu sekä päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. Tulosalue tarjoaa kaupunkikonsernille keskitettyjä palveluja henkilöstöhallinnon ja toimistopalvelujen muodossa. Lisäksi hallintopalvelut huolehtii mm. tulosalueiden sisäisten hankkeiden kehittämisestä ja koordinoinnista

Hallintopalvelujen tulosalue muodostuu päätösvalmistelun ja palvelutoimiston kustannuspaikoista.

Talouspalvelut

Talouspalvelut vastaa mm. talousarvion laadinnasta ja taloussuunnittelusta, talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista, kirjanpidosta, tilinpäätöksen laadinnasta ja rahoituksesta sekä kaupungin omistajapolitiikasta ja riskien hallinnasta. Talouspalveluihin kuuluvat myös kaupungin tietohallinto ja materiaalihallinto.

Henkilöstöhallinto

Tavoitteena on toteuttaa henkilöstöstrategiaa siten, että se mahdollisimman hyvin tukisi henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia ja innostaisi henkilöstöä palveluiden innovatiiviseen kehittämiseen. Henkilöstöhallinto toteuttaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa varhaisen tuen ja ammatillisen kuntoutuksen mallia, jonka tarkoituksena on varmistaa työtehtävistä selviytyminen työuran kaikissa vaiheissa.

Konsernihallinto

Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo koko kaupunkikonsernia kaupunginjohtajan johdolla. Se edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä.

Toimintaperiaatteet:
– hyvä palvelu
– yhdessä tekeminen
– vastuullisuus
– aloitteellisuus

Seinäjoki-konserniin kuuluu 24 tytäryhteisöä ja kaksi säätiötä, joissa Seinäjoen kaupungilla on määräysvalta.

Eelan Laajennus Oy
Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston Kannatus Oy
Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy
Into Seinäjoki Oy
Katajalaakson Palvelutalo Oy
Kiinteistö Oy Itikanmäen Teollisuustalo
Kiinteistö Oy Seinäjoen Animwest
Kiinteistö Oy Seinäjoen Linja-autoasema
Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloasema
Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalot
Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruokatalo
Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakoti
Lakeuden Vesi Oy
SeiLab Oy
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Seinäjoen Energia Oy
Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy
Seinäjoen Linja-autoasema Oy
Seinäjoen Orkesteriyhdistys ry
Seinäjoen Työterveys Oy
Seinäjoki Areena Oy
SeiPark Oy
Sevas Kodit Oy
Visit Lakeus Oy
Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö
Rengonharju-säätiö

Into Seinäjoki Oy:llä on seuraavat tytäryhteisöt:   
Kiinteistö Oy Frami ABC
Kiinteistö Oy Frami D                           
Kiinteistö Oy Frami E                     
Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy            
Seinäjoki Congress Oy    
Rytmikorjaamo Oy        

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n omistama yhtiö:          
Kiinteistö Oy Seinäjoen Kampus  

Seinäjoen Energia Oy:n omistama yhtiö:   
Seiverkot Oy      100,0 %                                          

SeiPark Oy:n omistama yhtiö:         
Kiinteistö Oy Rauniontorin pysäköinti    
Kiinteistö Oy Seinäjoen Pysäköintitalot
Kiinteistö Oy Kalevankadun pysäköinti       

Sevas Kodit Oy:n omistama yhtiö:
Kiinteistö Oy Seinäjoen Ykköskoto   

Lisäksi Seinäjoen kaupungilla on 14 osakkuusyhtiötä                                                                               

Seinäjoen kaupungin peruspääomaosuudet kuntayhtymissä (konsernitaseeseen yhdistetyt):   
Etelä-Pohjanmaan liitto                            
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä