Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen tehtävänä on valtuuston, kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston asioiden valmistelu sekä päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. Tulosalue tarjoaa kaupunkikonsernille keskitettyjä palveluja henkilöstöhallinnon ja toimistopalvelujen muodossa. Lisäksi hallintopalvelut huolehtii mm. tulosalueiden sisäisten hankkeiden kehittämisestä ja koordinoinnista

Hallintopalvelujen tulosalue muodostuu päätösvalmistelun ja palvelutoimiston kustannuspaikoista.

Talouspalvelut

Talouspalvelut vastaa mm. talousarvion laadinnasta ja taloussuunnittelusta, talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista, kirjanpidosta, tilinpäätöksen laadinnasta ja rahoituksesta sekä kaupungin omistajapolitiikasta ja riskien hallinnasta. Talouspalveluihin kuuluvat myös kaupungin tietohallinto ja materiaalihallinto.

Henkilöstöhallinto

Tavoitteena on toteuttaa henkilöstöstrategiaa siten, että se mahdollisimman hyvin tukisi henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia ja innostaisi henkilöstöä palveluiden innovatiiviseen kehittämiseen. Henkilöstöhallinto toteuttaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa varhaisen tuen ja ammatillisen kuntoutuksen mallia, jonka tarkoituksena on varmistaa työtehtävistä selviytyminen työuran kaikissa vaiheissa.