Väestö

Kasvu Suomessa keskittyy suuriin kaupunkeihin. Seinäjoki kuuluu Suomen voimakkaimmin kasvavien keskusten joukkoon. Alla olevassa taulukossa on esitetty Seinäjoen väkiluvun kasvu viimeisen viiden vuoden ajalta.
VuosiVäestö 31.12.Muutos (%)
202063 959 (30.4.2020)
201963 781+0,78
201863 288+0,97
201762 676+1,01
201662 052+0,85

Seinäjoen kaupunkiseutu kuuluu Suomen kymmenen suurimman kaupunkiseudun joukkoon. Kahdeksan kunnan muodostamalla Seinäjoen kaupunkiseudulla on n. 150 000 asukasta.

Työllisyys

Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla on manner-Suomen korkeimpiin kuuluva työllisyysaste. Vastaavasti työttömyysaste on Seinäjoella maan suurten kaupunkien pienimpiä. Alla joitakin keskeisiä lukuja työllisyydestä Seinäjoella.

Työpaikkoja (2017)30 989
Työllisyysaste/ työllisten osuus 18-64 -vuotiaista (2018)74,3 %
Työpaikkaomavaraisuus112 %

Asuntotuotanto

Seinäjoen viime vuosien voimakas kasvu on heijastunut asuntotuotantoon. Väkilukuun suhteutettu valmistuneiden asuntojen määrä on Seinäjoella ollut suurten kaupunkien suurimpia.

Valmistuneet asunnot (v. 2019)623
Asuntokanta (31.12.2019)35 563 asuntoa
Erilliset pientalot14 071
Rivitaloasuntoja7 890
Kerrostaloasuntoja13 155
Muita447