Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikössä vastaamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelusta ja kehittämisestä. Teemme työtä kunnan toimialojen välillä sekä laajemmin kunnassa toimivien julkisten toimijoiden, yritysten sekä yhteisöjen kanssa. Asukkaiden yhdenvertaisuus ja osallistuminen oman hyvinvointinsa kehittämiseen ovat tärkeitä tavoitteitamme.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä seurataan säännöllisin väliajoin hyvinvointikertomuksen avulla. Laadimme myös muita hyvinvointisuunnittelua tukevia suunnitelmia ja raportteja.