Nuorisovaltuusto

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä. (Kuntalaki 410/2015 § 26)

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

 • kaikin puolin edistää ja kehittää nuorison asemaa Seinäjoen kaupungissa
 • tuoda nuorison mielipiteet julki lautakunnissa sekä julkisessa sanassa
 • olla luomassa seinäjokelaisnuorille mahdollisuuksia virikkeelliseen toimintaan
 • luoda nuorten näkökulma kaupungin päätöksiin
 • edistää nuorten ja kaupungin välistä yhteistyötä
 • valvoa nuorten asemaa ja etuja Seinäjoen kaupungissa
 • monipuolistaa kaupungin nuorille tarjoamia palveluja
 • pitää yhteyttä kaupungin nuoriin sekä nuorisotoimijoihin
 • valmistella esityksiä ja aloitteita kaupungin luottamuselimille ja muille tahoille
 • valvoa esitystensä ja aloitteidensa toimeenpanoa
 • pyrkiä lisäämään nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan
 • pitää yhteyttä muihin nuorisovaltuustoihin maassa
 • pitää yhteyttä nuorisovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin sekä raportoida muille nuorisovaltuutetuille tekemisistään.
 • toimia työvoimana nuorisovaltuuston järjestämissä tilaisuuksissa, jolloin työt tulee jakaa tasapuolisesti.
 • ilmoittaa puheenjohtajalle viimeistään kokouspäivää edeltävänä päivänä, mikäli ei ole tulossa kokoukseen. On muistettava, että kokouksiin osallistuminen on jokaisen nuorisovaltuutetun velvollisuus.
 • hoitaa ottamansa tehtävä kunnialla loppuun tai annettava se jollekin muulle. käyttäytyä joka tilanteessa tilanteeseen sopivalla tavalla ja muistaa asiallinen linja.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävät ja kokoonpano

Vammaisneuvosto