Seinäjoen vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja ikäihmisten yhteistyöelin. Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointia osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen sekä ikääntyneelle väestölle tarkoitettujen palveluiden kannalta. Vanhusneuvosto toimii kuntalain 27 §:n tarkoittamana vaikuttamistoimielimenä.

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvosto on Seinäjoen kaupungin osallisuusmallin mukaista toimintaa. Vanhusneuvoston tehtävät jakaantuvat kolmeen eri osa-alueeseen: vaikuttaminen, suunnittelu ja toiminta.

Vaikuttaminen on osallistumista kaupungin päätöksentekoon. Vanhusneuvosto osallistuu päätöksentekoon

 • tekemällä aloitteita
 • ideoimalla ja äänestämällä Asukasbudjetissa.

Suunnittelu on osallistumista palveluiden ja lähiympäristön kehittämiseen. Vanhusneuvosto osallistuu kehittämiseen

 • antamalla lausuntoja
 • osallistumalla asukastilaisuuksiin ja työpajoihin
 • vastaamalla kyselyihin
 • osallistumalla erilaisiin ikäihmisiä koskeviin työryhmiin
 • osallistumalla Seinäjoen kaupungin ikääntyviä koskevien ohjelmien valmisteluun.

Toiminta on aktiivista tekemistä ja toteuttamista. Vanhusneuvosto toimii

 • lisäämällä järjestöjen sekä kaupungin ja hyvinvointialueen keskinäistä vuorovaikutusta
 • tiedottamalla vanhusneuvostossa käsitellyistä asioista omissa järjestöissään
 • viestimällä ikäihmisiä koskevista ajankohtaisista asioista
 • edustamalla vanhusneuvostoa erilaisissa tapahtumissa
 • valmistelemalla vanhusneuvoston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosittain
 • valitsemalla tarpeen vaatiessa keskuudestaan työryhmän valmistelemaan ajankohtaisia asioita.

Vanhusneuvoston kokoonpano

Reijo Pitkäkoski, puheenjohtaja, Seinäjoen kansalliset seniorit

Marja-Liisa Ristimäki, varapuheenjohtaja, Eläkeliiton Nurmon yhdistys
varajäsen: Veli-Matti Juurakko

Raimo Hautala, Nurmon kansalliset seniorit ry

Reetta Hirvilammi, Seinäjoen seurakunnan eläkeläiset
varajäsen: Outi Vahervuori

Saara Ijäs, Eläkeliiton Seinäjoen yhdistys
varajäsen: Ulla Pohjola

Matti Javanainen, Eläkeliiton Ylistaron yhdistys
varajäsen: Antti Hirvilammi

Tarja Katila, Eläkeliiton Peräseinäjoen yhdistys
varajäsen: Aino-Maija Kuivinen

Sisko Saranpää, Seinäjoen Eläkkeensaajat ry
varajäsen: Jorma Viitamäki

Jorma Olli, Seinäjoen seudun Ruskayhdistys ry
varajäsen: Kaisu Riihimäki

Elina Kuusivaara, Seinäjoen senioriopettajat ry
varajäsen: Ritva Penttilä

Henna Rantasaari, sihteeri hyvinvointipäällikkö, Seinäjoen kaupunki

Kirsi Mattila, sihteeri vuorovaikutussuunnittelija, Seinäjoen kaupunki

Laura Buckman, ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori ts., Seinäjoen kaupunki

Sarika Kivimäki, erityisliikunnan koordinaattori, Seinäjoen kaupunki

Jaana Savela, kirjastovirkailija, Seinäjoen kaupunki

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö, Seinäjoen kaupunki

Tarja Palomäki, ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Iiro Heino, kotihoidon asiakasohjaaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Leena Martikkala, diakonin sijainen, Seinäjoen seurakunta