Suuri osa lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Tavoitteenamme on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Tässä työssä apunamme on Unicefin lapsiystävällinen kunta -malli, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöstä vastaa Seinäjoella monitoimijainen koordinaatioryhmä.

Ajankohtaista kehittämistyössä

 • 2021: Tehdään nykytilan kartoitus
  Kartoitamme lapsiystävällisyyden ja lapsen oikeuksien toteutumisen nykytilaa Seinäjoen kaupungissa. Kysymme myös lasten ja nuorten ajatuksia ja näkemyksiä millaista heidän elämänsä Seinäjoella on.
 • 2022: Laaditaan toimintasuunnitelma
  Nykytilan kartoituksesta nousseiden kehittämiskohteiden sekä lasten ja nuorten kuulemisen pohjalta päätetään tavoitteet ja toimenpiteet. Laaditaan Seinäjoen Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024.
 • 2023: Toteutetaan toimenpiteitä
  Toimintasuunnitelmaan valitaan kuusi tavoitetta, joiden parissa työskennellään kevääseen 2024 asti.
 • 2024: Mahdollinen Lapsiystävällinen kunta -tunnustus
  Unicef voi myöntää Seinäjoen kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli kehittämistyössä on edetty tunnustuksen kriteerien mukaisesti. Tunnustus voidaan myöntää aikaisintaan keväällä 2024.

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä

Pekka Hautamäki, nuorisotoimenjohtaja, koordinaatioryhmän pj., Seinäjoen kaupunki
Sanna Martin, viestintäsuunnittelija, LYK-koordinaattori, Seinäjoen kaupunki
Henna Rantasaari, hyvinvointipäällikkö, Seinäjoen kaupunki
Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö, Seinäjoen kaupunki
Anu Toivonen, varhaiskasvatuksen ohjaaja, Seinäjoen seurakunta
Outi Kytöniemi, palvelupäällikkö, Seinäjoen kaupunginkirjasto
Kirsti Länsikallio, kirjastotoimenjohtaja, Seinäjoen kaupunginkirjasto
Kirsi Mattila, vuorovaikutussunnittelija, Seinäjoen kaupunki
Anna Granlund, järjestöpäällikkö, MLL Pohjanmaan piiri
Tanja Särkipaju, liikuntapalvelupäällikkö, Seinäjoen kaupunki
Henna Malila, koulunjohtaja, Seinäjoen kaupunki
Marika Ojala, perusopetusjohtaja vs., Seinäjoen kaupunki
Johanna Vieri, varhaiskasvatuksen aluejohtaja, Seinäjoen kaupunki
Mari Rajamäki, perhekeskuskoordinaattori, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Emilia Melender, nuorisovaltuuston jäsen, Seinäjoen kaupunki
Veera Niemistö, nuorisovaltuuston jäsen, Seinäjoen kaupunki
Aliisa Lauren, nuorisovaltuuston jäsen, Seinäjoen kaupunki