Seinäjoki stads kommunikation och marknadsföring stöder genomförandet av stadsstrategin. Målet är att kommunikationen och informationen ska vara tydlig, förutseende och engagerande.

Med hjälp av marknadsföringen lyfter vi fram Seinäjokis styrkor i konkurrensen om invånare och kompetenta personer. Kommunikationen och marknadsföringen främjar stadens dragningskraft och tillväxt samt innevånarnas välbefinnande.

Kommunikations- och marknadsföringsavdelningens uppgifter:

  • ansvara för planering, genomförande och utveckling av kommunikation och marknadsföring
  • ansvara för ledningen av stadens varumärke och anseende samt enhetligheten i det visuella uttrycket
  • utveckla stadens webbsidor samt innehållet i stadens sociala mediekanaler
  • främja och utveckla samarbetet med media
  • koordinera kommunikationen vid störningssituationer och kriser
  • ta hand om kommunikation till samarbetspartner


Kontakta oss

Krista Rintala, kommunikationschef
044 425 5061
krista.rintala@seinajoki.fi

Anu Männikkö, marknadsföringschef
044 418 1119
anu.mannikko@seinajoki.fi

Tytti Kettula, kommunikationsplanerare
040 774 8512
tytti.kettula@seinajoki.fi

Adress: Kirkkokatu 6, PB 215, 60101 Seinäjoki