Festaripakka edistää vastuullista juhlimista ja päihteetöntä kaupunkiympäristöä. Toiminnalla pyrimme ehkäisemään nuorten päihteiden käyttöä ja lisäämään turvallisuutta erityisesti kesätapahtumien aikaan.

Kaupungin toimijoiden kanssa Festaripakkaa toteuttavat yhteistyössä tapahtumajärjestäjät, viranomaiset, paikalliset yritykset, järjestöt ja asukkaat.

Festaripakka korostaa vastuullista juhlimista, anniskelua ja vanhemmuutta.

Nuoret ovat ideoineet Festaripassin, joka sisältää ohjeita vastuulliseen juhlimiseen. Festaripassi velvoittaa myös vanhempia. Nuoret toivovat vanhempien läsnäoloa kesätapahtumissa, sillä se lisää turvallisuutta ja vähentää häiriökäyttäytymistä.