+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuuston, kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua.

Pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet . Kuntalaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Esillä pidetään myös edellisen vuoden pöytäkirjat.

Päätösasiakirjoissa on mainittu tekstin osia tai liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007, Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 luvun 24 § 20 kohta).

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.2.2016 alkaen

Esityslistat ja pöytäkirjat 31.1.2016 saakka