+
Tulosta
Etusivu

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

 • Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2017 - 2020 valmisteluValmistelutyön lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja hyvän elämän toteutuminen Seinäjoella

Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2009 - 2012 on ohjannut ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä koskevia päätöksiä, palvelujen kehittämistä sekä käytännön asukas- ja asiakastyötä kunnan kaikilla toimialoilla. Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö on koko kaupungin eri toimialojen yhteinen tehtävä. Strategian pikainen päivitys on ajankohtaista uudistuneen palvelurakenteen, toimintaympäristön ja lainsäädännön vuoksi. Tyytyväisten ihmisten kylä Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2017-2020 valmistuu vuonna 2018. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä vahvisti monialaisen strategiatyöryhmän kokoonpanon 3.6.2016. Se koostuu kaupungin työntekijöistä, järjestötoimijoista, viranomaisista, yritysten edustajista ja eri asiakasryhmistä ja vertaistoimijoista. Strategiatyöryhmä ( 30 jäsentä) on kokoontunut vuoden 2017 aikana kolme kertaa. Lisäksi strategiatyötä valmistelee viranhaltijoista muodostettu työvaliokunta. Valmistelutyön eri vaiheita arvioi säännöllisesti Päihde- ja mielenterveystyön asiakasraati.

Mielenterveys- ja päihdestrategian tulisi antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin

 1. Miten Seinäjoen kaupungissa edistetään asukkaiden mielen hyvinvointia ja päihteetöntä elinympäristöä?
 2. Miten ehkäistään tai puututaan varhain mielenterveyshäiriöihin ja päihdehaittoihin?

Kaupungin asukkaat osallistuivat mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmisteluun:

Päihdetilannekyselyllä 2017 kartoitettiin Seinäjoen asukkaiden päihteisiin ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista: Seinäjoen päihdetilannekyselyn 2017 tulokset (pdf, 0.93 Mt)

Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdetilanteen kehitys 2009–2016 –selvitys 12.5.2017 (pdf, 1.36 Mt)


Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntien työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (Terveydenhuoltolaki, Kuntalaki, Ehkäisevän päihdetyön laki.) Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Ehkäisevää päihdetyötä ohjaava kuntastrategia, hyvinvointikertomus ja Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2017-2020.

Seinäjoella toimii kaksi ehkäisevän päihdetyön monialaista työryhmää lasten ja nuorten EHKÄPÄ ja ikäihmisten IKÄPÄ. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorina toimii kaupungin hyvinvointikoordinaattori. Myös kaupungin asukkaat voivat vaikuttaa ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun osallistumalla strategiatyöhön ja erilaisten kansalaisfoorumien kautta (Päihdetilannekysely 2017).


Pakka-toimintamalli

Pakka-toimintamalli on paikallista yhteisöön vaikuttamista alkoholi- ja päihdehaittojen vähentämiseksi. Toimintamallin tavoitteena on vähentää nuorten ja aikuisten juomista, nostaa juomisen aloitusikää sekä vähentää humalajuomiseen liittyviä haittoja. Toiminnassa painottuvat ikärajavalvottavien tuotteiden saatavuuden sekä sääntelyyn ja haittojen ehkäisyyn kohdentuvat toimenpiteet.

Pakka-toimintamallissa tehdään paikallista suunniteltua yhteistyötä päihdehaittojen ehkäisemiseksi (alkoholi, tupakka ja rahapelit) yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön, alkoholielinkeinon ja valvontaviranomaisten kanssa ehkäisevän päihdetyön lain hengessä. Tavoitteena on päihdekulttuurin muutos ja keinona on yhteisövaikuttaminen.

Pakka-toimintamallissa tehdään:

 • lähtötason ostokokeita vähittäiskauppoihin ja asiakasarviointeja ravintoloihin
 • kehitetään vastuullista myyntiä ja anniskelua sekä elinkeinon omavalvontaa
 • järjestetään elinkeinon ja viranomaisten yhteistyöfoorumeja ja huomioidaan vastuullisia toimijoita
 • tehdään yhteistyötä median kanssa tiedottamalla alueen päihdeasioista
 • tiedotetaan asukkaille päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyvistä asioista ja haastetaan asukkaita mukaan vaikuttamaan
 • käsitellään koulujen vanhempainilloissa mm. päihteiden välittämistä alaikäisille
 • kannustetaan nuoria tekemään opinnäytetöitä sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan kampanjoita
 • edistetään hyvinvointia ja terveyttä tukevan elinympäristön ja kaupunkikulttuurin rakentumista


Festaripakka


Seinäjoen festaripakka korostaa vastuullista juhlimista, vastuullista anniskelua ja vastuullista vanhemmuutta. Kaupunki kannustaa kohtuulliseen päihteidenkäyttöön ja hyvään juhlatuuleen. Ensimmäinen yhteistyökumppanimme kesällä 2018 on Solar Sound.

Festaripakkatoiminnan tarkoituksena on tuottaa positiivinen ja vastuullinen yhteinen toimintamalli kaupungin,tapahtumatuottajien, yritysten ja asukkaiden kanssa, jolla edistetään vastuullista juhlimista ja viihtymistä isojen yleisötapahtumien aikana sekä edistää päihteetöntä kaupunkiympäristöä.

Meillä on yhteinen tavoite kaupungin ja tapahtumatuottajien kanssa edistää vastuullista, turvallista ja kohtuullista juhlimista ja ehkäistä ala-ikäisten päihteiden käyttöä. Lisäksi kaupunki haluaa edistää myönteistä kaupunkikulttuuria ja kaikenikäisten asukkaiden viihtymistä. Mukana toiminnassa ovat vanhemmat ja asukasyhdistykset

 • viranomaiset tehostavat valvontaa ja yhteistyötä
 • elinkeino toimii vastuullisesti ja kehittää omavalvontaansa
 • vanhemmat ja muut kansalaiset hoitavat epävirallista valvontaa eli sosiaalinen kontrolli tehostuu
 • nuoret osallistuvat toimintaan ja vaikuttavat paikalliseen päihdekulttuuriin
 • sosiaali-, terveys-, opetus- ja nuorisotoimen kuntatoimijat sekä järjestöjen edustajat toimivat yhdessä päihdehaittojen ehkäisyn kentällä
 • paikallismedia nostaa päihdeasioita esille ja pitää yllä kansalaiskeskustelua
 • EHYT ry toimii aktiivisena yhteistyökumppanina

Festaripakkaan liittyy positiivinen vastuullisuutta edistävä tiedottaminen, johon nuoret ovat päässeet vaikuttamaan. Lisäksi mukaan tavoitellaan vapaaehtoisia vanhempia.Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Valtionkatu 1, 3. krs, PL 215

60100 Seinäjoki

+358 50 566 2738

hyteseinajoki.fi

hytetiedottajaseinajoki.fi