+
Tulosta
Etusivu

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö


Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntien työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (Terveydenhuoltolaki, Kuntalaki, Ehkäisevän päihdetyön laki.) Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Ehkäisevää päihdetyötä ohjaava kuntastrategia, hyvinvointikertomus ja Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2017-2020.

Seinäjoella toimii kaksi ehkäisevän päihdetyön monialaista työryhmää lasten ja nuorten EHKÄPÄ ja ikäihmisten IKÄPÄ. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorina toimii kaupungin hyvinvointikoordinaattori. Myös kaupungin asukkaat voivat vaikuttaa ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun osallistumalla strategiatyöhön ja erilaisten kansalaisfoorumien kautta (Päihdetilannekysely 2017).


Pakka-toimintamalli

Pakka-toimintamalli on paikallista yhteisöön vaikuttamista alkoholi- ja päihdehaittojen vähentämiseksi. Toimintamallin tavoitteena on vähentää nuorten ja aikuisten juomista, nostaa juomisen aloitusikää sekä vähentää humalajuomiseen liittyviä haittoja. Toiminnassa painottuvat ikärajavalvottavien tuotteiden saatavuuden sekä sääntelyyn ja haittojen ehkäisyyn kohdentuvat toimenpiteet.

Pakka-toimintamallissa tehdään paikallista suunniteltua yhteistyötä päihdehaittojen ehkäisemiseksi (alkoholi, tupakka ja rahapelit) yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön, alkoholielinkeinon ja valvontaviranomaisten kanssa ehkäisevän päihdetyön lain hengessä. Tavoitteena on päihdekulttuurin muutos ja keinona on yhteisövaikuttaminen.

Pakka-toimintamallissa tehdään:

  • lähtötason ostokokeita vähittäiskauppoihin ja asiakasarviointeja ravintoloihin
  • kehitetään vastuullista myyntiä ja anniskelua sekä elinkeinon omavalvontaa
  • järjestetään elinkeinon ja viranomaisten yhteistyöfoorumeja ja huomioidaan vastuullisia toimijoita
  • tehdään yhteistyötä median kanssa tiedottamalla alueen päihdeasioista
  • tiedotetaan asukkaille päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyvistä asioista ja haastetaan asukkaita mukaan vaikuttamaan
  • käsitellään koulujen vanhempainilloissa mm. päihteiden välittämistä alaikäisille
  • kannustetaan nuoria tekemään opinnäytetöitä sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan kampanjoita
  • edistetään hyvinvointia ja terveyttä tukevan elinympäristön ja kaupunkikulttuurin rakentumista
Seinäjoen Pakka-toimintamalli on nimeltään Festaripakka


Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2017 - 2020 valmistelu

Valmistelutyön lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja hyvän elämän toteutuminen Seinäjoella

Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2009 - 2012 on ohjannut ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä koskevia päätöksiä, palvelujen kehittämistä sekä käytännön asukas- ja asiakastyötä kunnan kaikilla toimialoilla. Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö on koko kaupungin eri toimialojen yhteinen tehtävä. Strategian pikainen päivitys on ajankohtaista uudistuneen palvelurakenteen, toimintaympäristön ja lainsäädännön vuoksi. Tyytyväisten ihmisten kylä Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2017-2020 valmistuu vuonna 2018. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä vahvisti monialaisen strategiatyöryhmän kokoonpanon 3.6.2016. Se koostuu kaupungin työntekijöistä, järjestötoimijoista, viranomaisista, yritysten edustajista ja eri asiakasryhmistä ja vertaistoimijoista. Strategiatyöryhmä ( 30 jäsentä) on kokoontunut vuoden 2017 aikana kolme kertaa. Lisäksi strategiatyötä valmistelee viranhaltijoista muodostettu työvaliokunta. Valmistelutyön eri vaiheita arvioi säännöllisesti Päihde- ja mielenterveystyön asiakasraati.

Mielenterveys- ja päihdestrategian tulisi antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin
  1. Miten Seinäjoen kaupungissa edistetään asukkaiden mielen hyvinvointia ja päihteetöntä elinympäristöä?
  2. Miten ehkäistään tai puututaan varhain mielenterveyshäiriöihin ja päihdehaittoihin?

Kaupungin asukkaat osallistuivat mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmisteluun:

Päihdetilannekyselyllä 2017 kartoitettiin Seinäjoen asukkaiden päihteisiin ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista:

Seinäjoen päihdetilannekyselyn 2017 tulokset (pdf, 0.93 Mt)

Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdetilanteen kehitys 2009–2016 –selvitys 12.5.2017 (pdf, 1.36 Mt)Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kirkkokatu 6, PL 215

60101 Seinäjoki

+358 50 566 2738

hyteseinajoki.fi