Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja ikäihmisten yhteistyöelin. Vanhusneuvoston tarkoituksena on seurata kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointia terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneelle väestölle tarkoitettujen palvelujen kannalta.

Nykyinen vanhusneuvosto on valittu vaalikauden 2017-2021 ajaksi.