Staden Seinäjoki främjar internationella kontakter och stärker stadens attraktionskraft och konkurrenskraft. Därför upprätthåller och utvecklar Seinäjoki relationerna med sina vänorter och samarbetsstäder, söker sig aktivt med i nätverken mellan städerna, välkomnar internationella gäster till Seinäjoki och håller kontakt med internationella invånare och företag. Staden samarbetar med många lokala aktörer i sin internationella verksamhet.

Den internationella verksamheten är en del av den strategiska utvecklingen. Seinäjokis internationella verksamhetsmiljö utvecklas genom de mål och prioriteringar som fastställts av fullmäktige. Internationalismen är en av de faktorer som stöder strategins målsättningar, och utgör ett övergripande inslag i allt utvecklingsarbete inom Seinäjoki stad. Internationella ärenden tillhör verksamhetsområdet för livskraft och konkurrenskraft och är underställda livskraftsnämnden.

Seinäjoki internationaliseras också på det lokala planet genom invånare med internationella kontakter och invånare från olika kulturgrupper, samt genom de internationella organisationer och olika kulturaktörer som verkar i staden. Handlednings- och rådgivningstjänsten MONI betjänar invandrare och tillhandahåller information om invandringen till olika aktörer i staden. Målet är att erbjuda bra service till alla invånare och gäster, oavsett nationalitet.