Kohdeavustusta voi hakea seinäjokelainen yksityishenkilö, yhdistys tai yhteisö järjestämäänsä omaehtoiseen ja tavoitteelliseen kulttuuritoimintaan. Etusijalla ovat kaupungin kulttuurielämää elävöittävät uudet tuotannot ja kotikaupunkia esiintuovat tapahtumat.

Kohdeavustuksia ei myönnetä harrastus- ja virkistysmatkailuun, laitehankintoihin, eikä Seinäjoen kaupungin omistamien/hallinnoimien tilojen vuokriin. Avustus voidaan myöntää vuoden aikana samaan kohteeseen vain kerran. Kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvia kilpailu- ja/tai kurssimatkoja voidaan tukea vain erittäin perustelluista syistä, ja korkeintaan kaksi kertaa vuodessa.

Hakeminen

Kohdeavustushakemus on jätettävä vähintään kuukautta ennen avustuskohteen toteutumista sähköisesti osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi. Hakemuksessa tulee kertoa avustettavasta kohteesta ja sen sisällöstä yksityiskohtaisesti budjettia unohtamatta.

Hakemukseen lisättävien liitteiden tulee olla kooltaan alle 2 Mt.

Avustusta saaneiden on käytettävä tapahtumaesitteissä, julisteissa yms. kulttuuripalvelujen logoa. Tiedotteissa on mainittava kulttuuripalvelut tukijana.

Raportointi ja maksatus

Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen raporttia ja kulutositteita vastaan.

Vapaamuotoinen raportti avustuksen käytöstä sekä avustussummaa vastaava määrä kulutositteita tulee toimittaa kulttuuritoimistoon kahden kuukauden kuluessa avustuskohteen toteutumisesta, mutta kuitenkin sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. Raportin tulee vastata kysymyksiin mitä, missä, miksi ja kuinka. Kirjaa raporttiin myös arvio osallistujamäärästä ja toteutuksen onnistumisesta.

Raportin ja tositteet voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@seinajoki.fi tai kirjeitse osoitteeseen:

Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimisto
Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta
Nyykoolinkatu 25, 60100 Seinäjoki

Avustusta ei makseta, mikäli tarvittavia asiakirjoja ei toimiteta määräajassa.