Avustukset

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi

Seinäjoen kaupungin nuorisopalvelujen talousarviossa varataan vuosittain määräraha paikallisen nuorisotoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää Seinäjoen kaupungin hallintosäännön mukaisesti hyvinvointilautakunta.

Avustettava toiminta

Avustuksia myönnetään paikallisille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden pääasiallinen toiminta yhdistyksen sääntöjen mukaan on nuorisotoimintaa. Avustus voidaan myöntää myös rekisteröidylle aikuisjärjestöjen nuoriso-osastolle, joka on kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Toiminnan on oltava kaikille avointa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Vapaat toimintaryhmät voivat hakea kohdeavustuksia.

Avustuksia ei myönnetä:

  • rakentamiseen
  • verotusoikeuden omaavien yhteisöjen toimintaan
  • ryhmille, joiden toiminta katsotaan kaupungin toisen organisaation toimesta järjestetyksi toiminnaksi
  • ryhmille tai yhdistyksille, joilta puuttuu toimintasuunnitelma tai selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta