Toiminta-avustukset on tarkoitettu Seinäjoen kaupungin alueella toimiville yleishyödyllisille yhteisöille. Toiminta-avustukset suunnataan ensisijaisesti sellaisille yleishyödyllisille yhteisöille, joiden toiminta täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa.

Vuotta 2022 koskevat yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avustukset

Avustusanomukset vuodelle 2022 on toimitettava viimeistään ke 1.9.2021

sähköpostilla
sivistyskeskus@seinajoki.fi

tai postitse
Seinäjoen kaupunki
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala
PL 215
60101 Seinäjoki

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan hakulomakkeella, johon on liitettävä mukaan
1. Toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

Avustus myönnetään ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi kaupungin tilintarkastajalle varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

Hakulomake