Toiminta-avustus on tarkoitettu Seinäjoen kaupungin alueella toimiville suurille yleishyödyllisille yhteisöille, joiden toiminta täydentää laajasti kaupungin omaa palvelutuotantoa.

Avustusta voidaan myöntää vain sellaisille yhteisöille, jotka ovat määräaikaan mennessä toimittaneet sähköisen anomuksen tarvittavine liitteineen. Avustukset vuodelle 2025 on haettavissa 1.8. – 2.9.2024 klo 15 saakka TIMMI-palvelussa (https://varaukset.seinajoki.fi).

Muista Seinäjoen kaupungin myöntämistä avustuksista voit lukea lisää osoitteessa www.seinajoki.fi/avustukset.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan sähköisesti TIMMI-järjestelmän kautta. Järjestelmään pitää rekisteröityä.

Hakemukseen on liitettävä mukaan (max. 2 Mt per liite)
1. Toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

Avustuksen myöntämisen ehtona on, että kaupungin tilintarkastajalla on käytön valvomiseksi mahdollisuus tarkastaa avustusta saaneen yhteisön tilit ja hallinto.

Avustusanomukset vuodelle 2025 on toimitettava viimeistään ma 2.9.2024 klo 15 mennessä Timmi-järjestelmän kautta (https://varaukset.seinajoki.fi)

Hakemuksia EI VOI TOIMITTAA postitse.

Lisätietoja:

Kråknäs Leena

kulttuuritoimenjohtaja , Kulttuuripalvelut