Toiminta-avustus on tarkoitettu Seinäjoen kaupungin alueella toimiville suurille yleishyödyllisille yhteisöille, joiden toiminta täydentää laajasti kaupungin omaa palvelutuotantoa.

Avustusta voidaan myöntää vain sellaisille yhteisöille, jotka ovat määräaikaan mennessä toimittaneet sähköisen anomuksen tarvittavine liitteineen. Avustukset vuodelle 2023 on haettavissa to 1.9.2022 klo 15 saakka TIMMI-palvelussa (https://varaukset.seinajoki.fi).

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan sähköisesti TIMMI-järjestelmän kautta. Järjestelmään pitää rekisteröityä.

Hakemukseen on liitettävä mukaan (max. 2 Mt per liite)
1. Toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

Avustuksen myöntämisen ehtona on, että kaupungin tilintarkastajalla on käytön valvomiseksi mahdollisuus tarkastaa avustusta saaneen yhteisön tilit ja hallinto.