Seinäjoelle on luotu osallisuusmalli, joka ohjaa kaupungin toimintaa osallisuuden edistämisessä sekä tukee ja opastaa kuntalaisten omaa kaupunki- ja kyläaktivismia.
testikuva koulu
Osallisuusmalli Elämäni Seinäjoki

Osallisuusmalli
• Kuvaa, mitä tarkoitamme osallisuudella
• Asettaa konkreettiset tavoitteet osallisuuden edistämiseksi
• Kertoo kuntalaiselle, miten Seinäjoella voi osallistua ja vaikuttaa
• Ohjaa kaupungin toimintatapojen kehittämistä kohti osallistavampaa toimintakulttuuria

Osallisuusmalli Elämäni Seinäjoki
Osallisuusmallin neljä eri tasoa

Seinäjoen osallisuusmalli koostuu neljästä eri kokonaisuudesta.

 1. Aktiivinen ja yhteisöllinen kaupunki
  Tuemme vahvaa paikallisidentiteettiä ja kaupunki- ja kyläaktivismia, jotta kenellä tahansa on mahdollisuus tehdä itse oman näköistään kaupunkia.
 2. Uudistuva kaupunkiympäristö
  Annamme asukkaille aidon mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miltä kaupunkikuva näyttää. Huolehdimme osallisuuden toteutumisesta kaupunkisuunnittelussa jo aikaisessa vaiheessa.
 3. Sujuvat palvelut
  Kaupungin palvelut ovat käyttäjälähtöisesti suunniteltuja ja kuntalaista lähellä. Osallisuuden kokemus toteutuu myös palveluarjessa käytännön tekojen ja hyvän vuorovaikutuksen kautta.
 4. Avoin vuorovaikutus
  Osallistumisen vaikutuksista viestitään avoimesti ja aktiivisesti. Kaupungin päätöksenteko on läpinäkyvää, ja tuemme vuorovaikutusta kaupunginjohdon, henkilöstön, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välillä.