Tietopalvelu

  • Selvitykset ja tutkimukset viranomaisille ja yksityisille henkilöille
  • Tutkijapalvelu: tutkijat ja opiskelijat
  • Asiakirjojen käytön ohjaus ja neuvonta
  • Todistus- ja muut asiakirjajäljennökset
  • Jäljennöksistä peritään voimassa olevan palveluhinnaston mukainen maksu
  • Arkistoesittelyt

Kirjaamo

Kirjaamo ottaa vastaan saapuvat asiakirjat, kirjaa asianhallintajärjestelmään ja lähettää eteenpäin käsittelyä varten.
Kaupungin kirjaaminen on hajautettu palvelukeskuksiin: Konsernipalvelut, kirjaamoseinajoki.fi , Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala, Sosiaali- ja terveystoimiala, Kaupunkiympäristön toimiala. Kirjaamosta saa tietoja kuulutuksista, vireillä olevista asioista, valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien päätöksistä. Pöytäkirjat (liitteineen) pidetään esillä internetissä rajoitetun ajan, korkeintaan kaksi (2) vuotta.

Arkisto

Kaupunginarkisto toimii Seinäjoen kaupungin virastojen ja laitosten pysyvästi ja pitkään säilytettävien asiakirjojen päätearkistona.