Kohdeavustus

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi

Myönnetään kertaluontoisen tapahtuman ja toiminnan järjestämiseen, nuorisotutkimukseen, uusien työmuotojen kokeilemiseen, matkakustannuksiin ja äänitteiden tuottamiseen.

Kohdeavustuksia voi hakea ja niitä myönnetään jatkuvasti pitkin vuotta.

Avustus haetaan sähköisellä avustushakemuksella, jota käytetään soveltuvin osin. Rekisteröimättömän yhdistyksen tai toimintaryhmän osalta hakemuksesta on ilmettävä täysi-ikäisen toimivan jäsenen nimi ja osoite.

Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan, jotka avustuksen saajan on viipymättä kulujen toteutumisen jälkeen toimitettava maksajalle.

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden.