Vaalitelineiden paikat kaupungissa

Vaalitelineet asetetaan siten, että vaalitelinepaikkoja on viisi (5) vanhan Seinäjoen alueella, yksi (1) Peräseinäjoen kaupunginosassa , yksi (1) Ylistaron kaupunginosassa ja kaksi (2) Nurmon  kaupunginosassa.

Vaalitelineiden paikat ovat seuraavat:

Peräseinäjoki: Urheilutie 2, Nuorisotalon piha, 1 paikka
Nurmo: Nurmontien ja Valkiavuorentien risteysalueella oleva P-alue
(K-Supermarket) Hyllykalliontien ja Latvalantien risteysalue (ABC:n pesupaikka) yhteensä 2 paikkaa.
Ylistaro: Kaukolanraitti 44 kohdalle, 1 paikka
Seinäjoki: Törnäväntie, Törnävän koulua vastapäätä Ruukintien ja Kivistöntien risteysalue Valtionkatu 1 (rautatieaseman kohdalla)
Kirkkokadun ja Huhtalantien risteysalue Kalevalantien ja Sammonkadun kiertoliittymän vieressä, 5 paikkaa

Kaupunginhallitus päättää vaalien mainostamisesta.
Kukin puolue/valitsijayhdistys saa laittaa yhdelle kaksipuoliselle mainospaikalle mainoksensa. Mainostaminen alkaa vaalitelineissä viikkoa ennen ennakkoäänestämisen alkua ja poistetaan heti vaalipäivän jälkeen maanantaina klo 16 mennessä.

Seinäjoen kaupungin ja Seinäjoen Energia Oy:n (katuvalopylväät ym.) omaisuuteen ei voi kiinnittää vaalimainoksia.

Vaalimainonnasta yleensä

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta kaupungit ovat perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatuissa telineissä. Vaalimainospaikkojen ylläpito ja maksullisuus vaihtelevat kunnittain.

Ulkomainonnan sallimisessa julkisissa tiloissa on keskeistä ehdokkaiden yhdenvertainen kohteleminen, esimerkiksi vaalimainospaikkojen määrän ja jakautumisen tai kustannusten määräytymisen osalta.

Kaupungit voivat säädellä maillaan tapahtuvaa mainontaa, huomioiden kuitenkin yhdenvertaisuusnäkökulman toteutumisen. Kampanjointi yksityisten tahojen omistamilla tai hallinnoimilla alueilla on aina luvanvaraista.

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehoituksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Vaalimainosten ei siten esimerkiksi tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.