Avustusta voi hakea seinäjokisen, 11-19-vuotiaan nuoren aktiiviseen taideharrastukseen, esimerkiksi kulttuurialan leireihin, kursseille ja erikoiskoulutuksiin.

Avustusta ei myönnetä instrumentti- ja laitehankintoihin, eikä kaupungin taidekoulun tai vastaavien vuosi-/jäsenmaksuihin. Ensisijaisesti avustusta voi saada vain joka toinen vuosi.

Hakuohje

Avustus tulee hakea 31.1. klo 15 mennessä sähköisesti osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi.

Hakemuksen jättäjän tulee olla täysi-ikäinen, eli nuoren huoltaja tai holhooja. Hakemukseen lisättävien liitteiden tulee olla kooltaan alle 2 Mt.

Raportointi ja maksatus

Myönnetty avustus maksetaan raporttia ja kulutositteita vastaan. Vapaamuotoinen raportti avustuksen käytöstä sekä avustussummaa vastaava määrä kulutositteita tulee toimittaa kulttuuritoimistoon sen vuoden marraskuun loppuun mennessä, jolloin avustus on myönnetty.

Raportin ja tositteet voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@seinajoki.fi tai kirjeitse osoitteeseen:

Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimisto
Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta
Nyykoolinkatu 25, 60100 Seinäjoki

Avustusta ei makseta, mikäli tarvittavia asiakirjoja ei toimiteta määräajassa.