Inom hela Europeiska unionen gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning. Förordningens målsättning är att stärka individens rättigheter, förbättra skyddet av personuppgifter och öka transparensen i hanteringen av personuppgifter för registrerade (kunder).

In Seinäjoki stad vi följer EU:s allmänna dataskyddsförordning samt den nationella dataskyddslagstiftningen såsom dataskyddslagen.