Liikuntaseurat ja järjestöt voivat hakea kohdeavustuksia ympäri vuoden.
Lukuun ottamatta soveltavan liikunnan kohdeavustusta, joka tulee hakea maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Hyvinvointilautakunta päättää talousarvioon varatun kohdeavustusmäärärahan vuosittain. Kohdeavustusta myönnetään pääsääntöisesti kertaluonteiseen avustettavaan toimintaan. Avustukset päättää toimintasäännön mukaisesti liikuntatoimenjohtaja. Päätökset viedään hyvinvointilautakuntaan tiedoksi.

Kansainvälisen toiminnan kohdeavustus

 • Kohdeavustusta myönnetään kansainväliseen kilpailutapahtumaan osallistumiseen ulkomailla yleiseen tai nuorten sarjoihin. Avustusta tulee hakea ennen ko. tapahtumaa.
 • Avustusta voidaan myöntää korkeintaan 50% aiheutuneista kuluista ja enintään 900€.
 • Käsitellään hakujärjestyksessä.
 • Avustusta ei myönnetä, mikäli anottuun kohteeseen on saatu avustusta kaupungin toiselta toimielimeltä.
 • Avustus on palautettava, jos urheilija tai joukkue syyllistyy doping tai huumerikkomukseen.
 • Avustus on palautettava, jos kilpailutapahtumaan ei jostain syystä osallistuta.
 • Kohdeavustuksen myöntää liikuntatoimenjohtaja.

Liikuntapaikkojen kunnossapidon kohdeavustus

 • Hyvinvointilautakunta varaa vuosittain talousarvioon määrärahan ns. pienten liikuntapaikkojen huoltoon ja kunnossapitoon.
 • Liikuntapalvelut tekee kausittain yhteistyösopimuksia liikuntaseuran tai muiden järjestöjen kanssa tietyn liikuntapaikan tai kohteen huollosta, kunnossapidosta ja käytöstä.
 • Sopimuksessa määritellään tarkasti kohde ja tehtävät työt.
 • Sopimukset tehdään liikuntatoimenjohtajan viranhaltijapäätöksenä ja ne tuodaan hyvinvointilautakuntaan tiedoksi.

Soveltavan liikunnan kohdeavustus

 • Hyvinvointilautakunta varaa vuosittain talousarvioon erillisen kohdeavustuksen soveltavaan liikuntaan.
 • Avustus kohdistuu Seinäjoella toimiville järjestöille/ seuroille.
 • Avustus laitetaan erikseen hakuun samassa yhteydessä kuin yleisavustukset.
 • Avustus kohdistuu liikuntatoiminnan järjestämiseen tai osallistumiseen.
 • Soveltavan liikunnan kohdeavustusta ei myönnetä järjestölle/ seuralle, mikäli soveltava liikunta on huomioitu jo yleisavustuksen jaossa.
 • Liikuntatoimenjohtaja tekee viranhaltijapäätöksen erityisliikunnan koordinaattorin esityksestä.
 • Avustuspäätös tuodaan hyvinvointilautakunnalle tiedoksi.

Hakuohje

Kohdeavustushakemukset on laadittava Timmi -järjestelmässä. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan määräaikaan jätetystä hakemuksesta.

Timmi-järjestelmä vaatii rekisteröitymisen ja seurojen/ järjestöjen yhteyshenkilöiden käyttöoikeudet hyväksyy järjestelmän operatiivinen käyttäjä. Ennen hyväksymistä ei hakemusta pysty täyttämään.

Ohje rekisteröitymisestä, käyttäjätunnuksen oikeuksien laajentamisesta ja avustushakemuksen jättämisestä löytyy Timmi-järjestelmän kirjautumissivulta ja kaupungin internetsivuilta.