Yhteisöllinen kehittäminen

Yhteisöllinen kehittäminen

Yhteisöllisyyden edistäminen on tärkeä asia ja se liittyy myös yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn. On tärkeää, että luodaan paikkoja ja toimintaa mitkä saavat asukkaat osallistumaan ja kiinnostumaan heidän asuinpaikoistaan, naapureista ja tutustumaan uusiin ihmisiin.

Haettava kohdeavustus

Vuodelle 2024 avustusmääräraha on 40 000 euroa, joka jaetaan hakijoiden kesken. Myönnettävä kehittämisavustus on enintään 3000 euroa per hakija. Avustuksen tulee kohdentua Seinäjoen alueelle.

Hakijana voi toimia kylä- ja kaupunginosayhdistykset, vanhempainyhdistykset, nuorisoseurat ja muut aluekehitysyhdistykset sekä asukkaista koostuvat vapaamuotoiset ryhmät.

Avustusten haku ja hakuohjeet

Avustus haetaan sähköisesti TIMMI-järjestelmän kautta. Haku on auki 1.3.-31.3.2024.

Hakukriteerit

Avustukset myönnetään Seinäjoen kylien ja kaupunginosien yhteisölliseen kehittämiseen. Kehittämissuunnitelmassa tulee huomioida miten avustusmääräraha tukee kaupunginosien

 • paikallisidentiteetin rakentumista
 • yhteisöllisyyttä
 • toiminnallisuutta
 • osallisuuden kehittymistä ja
 • kuinka paljon hankkeissa on käytetty vapaaehtoistyötä (kökkätyötä).

Mahdollisten esine- tai tavarahankintojen pitää liittyä tiiviisti yllä mainittuihin toimintoihin.

Hakemuksessa on esitettävä seuraavat asiat:

 1. Haettavan avustuksen käyttökohde ja perustelut
 2. Suunnitelmat kehitysprojektin kuluista
 3. Suunnitelmat kehitysprojektin toteutustavoista

Avustusten maksatus

Avustukset maksetaan takautuvasti. Avustuksia saaneet toimittavat 15.11.2024 mennessä seuraavat dokumentit:

 • kuitit
 • raportti toteutuneista projekteista
 • dokumentointi toteutuneista projekteista (valokuvat ja/tai videot)