Yhteisöllinen kehittäminen
Yhteisöllinen kehittäminen

Elinvoimalautakunta päättää vuoden 2021 Seinäjoen kylien ja kaupunginosien yhteisöllisen kehittämisen avustusten hakuajasta ja määrärahasta helmikuussa 2021. Päivitämme sivustolle ajankohtaiset tiedot helmikuussa.

Hakijana voi toimia kylä- ja kaupunginosayhdistykset, vanhempainyhdistykset, nuorisoseurat ja muut aluekehitysyhdistykset sekä asukkaista koostuvat vapaamuotoiset ryhmät.

Haettava kohdeavustus
Vuodelle 2020 avustusmääräraha on 20.000 euroa, joka jaetaan hakijoiden kesken. Myönnettävä kehittämisavustus on enintään 3000 euroa per hakija. Avustuksen tulee kohdentua Seinäjoen alueelle.

Hakukriteerit
Avustukset myönnetään Seinäjoen kylien ja kaupunginosien yhteisölliseen kehittämiseen. Kehittämissuunnitelmassa tulee huomioida miten avustusmääräraha tukee kaupunginosien

 • paikallisidentiteetin rakentumista
 • yhteisöllisyyttä
 • toiminnallisuutta
 • osallisuuden kehittymistä ja
 • kuinka paljon hankkeissa on käytetty vapaaehtoistyötä (kökkätyötä).

Varsinaisia esine- tai tavarahankintoja ei haluta tukea, elleivät ne liity tiiviisti yllä mainittuihin toimintoihin.

Hakemuksessa on esitettävä seuraavat asiat:

 1. Haettavan avustuksen käyttökohde ja perustelut
 2. Suunnitelmat kehitysprojektin kuluista
 3. Suunnitelmat kehitysprojektin toteutustavoista

Avustusten maksatus

Avustukset maksetaan takautuvasti. Avustuksia saaneet toimittavat 15.11.2020 mennessä seuraavat dokumentit:

 • kuitit
 • raportti toteutuneista projekteista
 • dokumentointi toteutuneista projekteista (valokuvat ja/tai videot)

Vuoden 2020 myönnetyt avustukset tämän linkin takaa §11.
Vuoden 2019 myönnetyt avustukset tämän linkin takaa §21.