Seinäjoen kaupungin organisaatiossa tehtäviin tutkimuksiin ja selvityksiin tarvitaan tutkimuslupa. Kaikkiin tiedon luovuttamista vaativiin tutkimuksiin, kehittämishankkeisiin ja opinnäytetöihin vaaditaan kirjallinen tutkimuslupa. Tutkimuslupa haetaan kirjallisesti lomakkeella. Tutkimuslupahakemukset toimialueittain löydät tältä sivulta.

Elinvoima ja kilpailukyky

Tutkimuslupahakemuksen palautus
sami.mantymaki@seinajoki.fi tai Seinäjoen kaupunki,
elinvoima ja kilpailukyky, Sami Mäntymäki, PL 215, 60101 Seinäjoki

Kasvatus ja opetus

Tutkimuslupahakemus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tutkimusten käyttöön.

Tutkimuslupahakemuksen palautus
sivistyskeskus@seinajoki.fi tai
Seinäjoen kaupunki, sivistyskeskus
PL 215, 60101 Seinäjoki

Kaupunkiympäristö

Tutkimuslupahakemuksen palautus
juha.ahonen@seinajoki.fi
Seinäjoen kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 215, 60101 Seinäjoki

Sosiaalitoimi

Tutkimuslupahakemuksen palautus
kirjaamo.sosiaalijaterveys@seinajoki.fi tai
Sosiaali- ja terveyskeskus, hallintopalvelut
PL 229, 60101 Seinäjoki

Terveyskeskus

Tutkimuslupahakemuksen palautus
Seinäjoen terveyskeskus, hallinto
Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki