Avustusta voi hakea vähintään kahden kulttuuri- ja taideyhdistyksen yhteenliittymä. Avustusmuodon tavoitteena on luoda parempia edellytyksiä Seinäjoella toimiville kulttuurin ja taiteen ammattiryhmille pitkäjänteisen työn kehittämiseen ja toiminnan parantamiseen.

Avustussumma on 21 000 € ja sen turvin yhteenliittymä palkkaa työntekijän tekemään yhteistä varainhankintaa, tuotantoja, markkinointia ja viestintää jne.

Kriteerit yhteenliittymään kuuluville ryhmille:

  • ryhmän tulee olla ammatillinen
  • ryhmän kotipaikkana tulee olla Seinäjoki
  • ryhmällä tulee olla vähintään 3 erilaista (eri aikaan tapahtunutta) produktiota kalenterivuodessa
  • ryhmän tulee olla toiminut Seinäjoella vähintään viiden vuoden ajan

Hakeminen

Apuraha tulee hakea tammikuun viimeiseen arkipäivään, klo 15 mennessä sähköisesti osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi.

Hakemukseen lisättävien liitteiden tulee olla kooltaan alle 2 Mt.

Raportointi ja maksatus

Vapaamuotoinen raportti avustuksen käytöstä tulee toimittaa kulttuuritoimistoon sen vuoden marraskuun loppuun mennessä, jolloin avustus on myönnetty. Raportin voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@seinajoki.fi tai kirjeitse osoitteeseen:

Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimisto
Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta
Nyykoolinkatu 25, 60100 Seinäjoki

Myönnetty avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille, kun hyvinvointilautakunnan päätös on lainvoimainen. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli raporttia avustuksen käytöstä ei toimiteta tai avustusta ei ole käytetty avustuspäätöksen mukaisesti.