Stipendit haettavana tiede-, taide- ja kulttuurialan ihmisille.

Peräseinäjoen tiede- taide- ja kulttuurirahaston stipendit on haettavana 31.5.2020 mennessä. Vapaamuotoisessa hakemuksessa on oltava hakijan henkilö-, osoite- ja yhteystiedot, sekä tilinumero. Hakemuksessa on myös oltava yksilöity selonteko miten toiminta on erityisen ansioitunutta.

Stipendit jaetaan tieteessä, taiteessa ja kulttuuriin liittyvissä tehtävissä ansioituneille henkilöille, jotka ovat Seinäjoen kaupungissa kirjoilla ja asuvat entisen Peräseinäjoen kunnan alueella tai erityisistä syistä muillekin, jotka ovat saavutuksillaan tuoneet Peräseinäjoen aluetta erityisen myönteisesti esille, ei kuitenkaan urheilusaavutuksin.

Antti ja Eini Oppaan tiede- ja kulttuurirahaston stipendit on haettavana 31.5.2020 mennessä. Stipendin myöntää kaupunginhallitus elinvoimalautakunnan esityksestä. Vapaamuotoisessa hakemuksessa on oltava hakijan henkilö-, osoite- ja yhteystiedot, sekä tilinumero. Hakemuksessa on myös oltava yksilöity selonteko miten toiminta on erityisen ansioitunutta.

Stipendejä voivat hakea henkilöt, joilla on saavutuksia tieteen ja kulttuurin alalla, korkeakoulututkinto ja jotka asuvat Peräseinäjoen kaupunginosan alueella tai suoraan Antti Oppaan jälkeläisiä alenevassa polvessa. Stipendiä ei jaeta urheilusuorituksilla ansioituneille.

Hakemukset lähetetään osoitteella raija.luikku@seinajoki.fi tai Seinäjoen kaupunki, Elinvoimalautakunta, Raija Luikku, PL 215, 60101 Seinäjoki.