Elinvoimalautakunta julistaa seuraavat stipendit haettavaksi 31.5.2023 mennessä.

Peräseinäjoen tiede- taide- ja kulttuurirahaston stipendit
Stipendit jaetaan tieteessä, taiteessa ja kulttuuriin liittyvissä tehtävissä ansioituneille henkilöille, jotka ovat Seinäjoen kaupungissa kirjoilla ja asuvat entisen Peräseinäjoen kunnan alueella tai erityisistä syistä muillekin, jotka ovat saavutuksillaan tuoneet Peräseinäjoen aluetta erityisen myönteisesti esille.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa on oltava hakijan henkilö-, osoite- ja yhteystiedot, sekä tilinumero. Hakemuksessa on myös oltava yksilöity selonteko miten toiminta on erityisen ansioitunutta.

Antti ja Eini Oppaan tiede- ja kulttuurirahaston stipendit

Stipendejä voivat hakea henkilöt, joilla on merkittäviä saavutuksia tieteen ja kulttuurin alalla, korkeakoulututkinto ja jotka asuvat Peräseinäjoen kaupunginosan alueella tai suoraan Antti Oppaan jälkeläisiä alenevassa polvessa. Stipendiä ei jaeta urheilusuorituksilla ansioituneille.

Stipendin myöntää kaupunginhallitus elinvoimalautakunnan esityksestä. Vapaamuotoisessa hakemuksessa on oltava hakijan henkilö-, osoite- ja yhteystiedot, sekä tilinumero. Hakemuksessa on myös oltava yksilöity selonteko miten toiminta on erityisen ansioitunutta.

Vapaamuotoiset stipendihakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen teija.makinen@seinajoki.fi, tai postitse osoitteeseen Seinäjoen kaupunki, Teija Mäkinen, PL 215, 60101 Seinäjoki.

Lisätietoja antaa teija.makinen@seinajoki.fi